Kulturnat Nibe søger hjælp for at overleve

Styregruppen orker ikke planlægningen af nok en event næsten mutters alene

Lars Vedsted
Kul­tur­nat Nibe 2006: “Flu­en på væg­gen”. Sid­ste års ar­ran­gø­rer af den suc­ces­ri­ge event ef­ter­ly­ser hjælp til en ver­sion 2007. ar­kiv­fo­to
Lokalpolitik 17. januar 2007 05:00

NIBE: Betalte mandetimer, flere penge, og flere kræfter i ledelsen står højt på ønskelisten hos den styregruppe, der stod bag den succesrige Kulturnat Nibe 2006. - Vi orker ikke, at fortsætte som hidtil med fem til, at planlægge det hele på frivillig basis, siger koordinatoren sidste år, områdeleder for Den Musiske Skole siden årsskiftet, Palle Vang. Repræsentanter for Kulturnat Nibe har fremlagt ønskerne på et møde med skole- og fritidsforvaltningen, der i forvejen støtter Kulturnat Aalborg (se artikel ovenfor). Resultatet blev dog alt andet lige magert. - Jeg er fuld af beundring for Kulturnat Nibe, og den skal bevare sin lokale forankring blandt frivillige, siger mødedeltager og chef for kultur- og fritidsforvaltningen, Lars Stentoft. Forvaltningen står dog ikke umiddelbart klar med en pose penge til udbetaling, eller direkte sekretariatshjælp, men har til gengæld aftalt med nibenitterne, at kulturnætterne i Nibe og Aalborg bliver markedsført sammen. - Det er, hvad vi vil tilbyde, konstaterer Lars Stentoft. Han foreslår, at Infocenter Nibe - tidligere Nibe Turistbureau - leverer mandetimer. - Som i Aalborg hænger kulturnatten og turisme naturligt sammen, og derfor burde sådan en event også være en af opgaverne. Kulturnat Nibe forsøger nu at oprette en arbejdsgruppe med repræsentanter for handelslivet, musikskolen i Nibe, Nibe Skole, og Kulturelt Samråd med tidligere borgmester Jens Østergaard Madsen i spidsen. - Han kender kanalerne til eksempelvis sponsorater, bemærker Palle Vang. - Vi fortsætter gerne i en ”legegruppe”, der udtænker ideerne, men orker ikke længere at lægge kræfter i styregruppen, der detailplanlægger, kommenterer Kulturnat Nibes Aase Nørgaard.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...