Kulturnat og teater i Halvrimmen

Byen har fået 75.000 kr. fra Landdistriktspuljen til at skabe "Liv i landsbyen"

HALVRIMMEN:Kulturnat, musik og teater, idræt på tværs, it, natur, busforbindelser og billige huse. Halvrimmen skal på landkortet med kulturarrangementer og markedsføres som et attraktivt sted at bosætte sig. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har betænkt Halvrimmen med 75.000 kroner fra sin landdistriktspulje til at skabe aktiviteter og dermed vende en stagnation til vækst. Skolens lærere og bestyrelse drøftede i efteråret med byens foreninger, hvad der kunne gøres. Snakken mundede ud i projektet "Liv i landsbyen - sådan får vi gang i Halvrimmen". Man søgte 136.500 kr. fra Landdistriktspuljen, hvoraf altså godt halvdelen er bevilget. Der er netop nedsat en styregruppe og en række selvsupplerende arbejdsgrupper til at udføre projektet, og der bliver udskrevet en offentlig plakatkonkurrence. Styregruppen består af Lars Hostrup, skolebestyrelsen, Gunnar Ottesen, skolen, Hanne Jensen, borgerforeningen, og Kurt Mølgaard, idrætsforeningen. Revisor er Stig Westergaard. En gruppe skal tage sig af idræt, med Kurt Mølgaard og Mette Wilhelm som tovholdere. Der skal ske en nytænkning inden for idrætsområdet for at sikre den nødvendige tilslutning. De traditionelle holdsporte er ikke så attraktive for børn og unge, som de var tidligere. Man vil satse på krop og bevægelse på tværs af idrætsgrene og generationer. Initiativtagerne lægger vægt på kultur, kunst og natur. En gruppe med Dorthe Skall, Tove Traberg, Heidi Lindstrøm og Finn Jensen skal arbejde med teater og musik til børn og unge og på tværs af generationer, cirkus, gøgl, bands, billedkunst, gerne i samarbejde med krop og bevægelse. Foredrag, oplæsning, oplevelser i naturen med videre. Der er visioner om en kulturnat, som skal sætte Halvrimmen på landkortet. Lars Hostrup og Dennis Davidsen skal stå for "it og Halvrimmen", hvor byen med sin bredbåndsforbindelse skal lanceres som et ideelt sted at bosætte sig for folk med hjemmearbejdspladser. Der skal oprettes it-kurser for alle interesserede. Endelig planlægges en åbent hus weekend, med Kurt Mølgaard som tovholder. Her skal laves et salgsfremstød for grunde og huse i byen, og hal, skole og børneinstitutioner skal være åbne. Et par kulturelle arrangementer skal være trækplaster. Det nye arbejde omkring Halvrimmen supplerer det arbejde, der blev skudt i gang ved fremtidsseminaret om landsbysamfundet. Dette arbejde sætter nemlig focus på andre ting, som for eksempel byforskønnelse og hovedvejen gennem byen.