KULTURNOTER

Teater 15. februar 2005 05:00

} ABRAHAMSEN: LO's Kulturudvalg har søgt Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk støtte til en koncert med sangeren Peter Abrahamsen. Koncerten blev afholdt i Det Musiske Hus den 3. februar - Store Sal - og ansøgningen gik på en underskudsgaranti til lejen. udvalget bevilgede den 3.000 i underskudsgaranti. } VENDSYSSEL-FESTIVAL: Vendsyssel Festival har søgt Kultur- og Fritidsudvalget om 17.400 kr. i økonomisk støtte til en række koncerter i sommeren 2005. Beløbet er beregnet på naggrund af en fordelingsnøgle mellem de deltagende kommuner. Udvalget bevilgede det ansøgte beløb. I 2004 fik Vendsyssel Festival 16.900 i tilskud. } LOKALARKIV: Elling Lokalarkiv har søgt om driftsstøtte for 2005. Lokalarkivet er i gang med registrering af landbrugsejendomme i sognet ligesom der ertravlt med billedregistreringen. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 5.00o kr. til hjælp. } TEATERFORENING: Frederikshavn Teaterforening har søgt om et ekstraordinært tilskud på 86.900 kr. Det er teaterforeningens underskud fra manglende kontingentbetaling samt ditto billetindtægter i 2003-2004. Frederikshavn Teaterforening anfører flytningen fra Colosseum til Det Musiske Hus som direkte konsekvens til de økonomiske vanskeligheder. Kultur- og Fritidsudvalget sagde nej til ansøgningen, men vil gerne drøfte teaterforeningens situation og mulighede rfor at lave teater i Frederikshavn i fremtiden - så formand og næstformand er nu inviteret til en snak. } STÆVNEAFGIFT: Frederikshavns Ishockey har - via en forældrerepræsentant - søgt om 2.000 kr. i stævneafgift til Stadium Cup i Århus i marts. Men Kultur- og Fritidsudvalget sagde nej.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...