Biblioteker

Kulturøen bindes sammen

Nye skilte skal vise turisterne vej til svømmehal og bibliotek

Seks år har skiltningen af Kulturøen i Sæby været undervejs - siden 2005, hvor Sæby Bibliotek og tilliggender blev bygget, men nu regner arbejdsgruppen fra de tre huse, nemlig bibliotekar Knud Hjørnholm, Svømmebadets chef Jeppe Møller Jacobsen og Sæby Musikskoles leder Jens Nielsen, med at skiltene er lige på kulturtrapperne. - Selv har vi tre haft rigtig meget glæde af at samarbejde i de forløbne år. Vi har brugt synergieffekten fra vores respektive hus til at tiltrække større opmærksomhed omkring hele Kulturøen, og udnyttet hinandens ressourcer konstruktivt, siger de. Således er biblioteket - med sine meget brugervenlige åbningstider i det åbne bibliotek - altså uden personale - fra 07-21 alle dage - noget, der kan mærkes i treenigheden. - Vi oplever rigtig ofte, at folk går fra svømmehallen direkte over på biblioteket. Nu behøver de nemlig ikke at skynde sig med at svømme færdig, fordi de kan nå begge dele på én gang. Også brugere af Manegens mange lokaler og Musikskolens elever og brugere pendler i høj grad mellem de tre huse. Men nu glæder Knud Hjørnholm, Jeppe Møller Jacobsen og Jens Nielsen sig over, at Frederikshavn Kommune har lovet dem, at skiltene kommer op inden for få uger. Og helt sikker inden sommerferien. - Der er jo masser af turister, der kommer kørende ind til byen, og ikke kan få øje på, at Sæby har en svømmehal, og det kan ganske simpelt ikke være rigtigt. Derfor er det jo også vigtigt, at det sker, inden sommeren og turisterne er over os. Før var det endnu værre, for da havde folk måske ikke fået deres GPS opdateret, siger Jeppe Pedersen. De tre skilte med tydelige piktogrammer skal stå ved Sæbygaardvej, Sophus Falcksvej og Aalborgvej - og med tydelige tegn vise, at her er en svømmehal, som gerne vil have besøg. Skiltene bliver sat op i løbet af få uger, og allersenest inden sommerferien. - Og hvis skiltene ikke kommer op inden sommerferien, så sætter vi dem sørme selv op, siger Jeppe Pedersen fra Sæby Svømmehal. Kommunalt smøl parret med begrænsninger på, hvilke piktogrammer, har heller ikke gjort opsætningen af skilte hurtigere. - Vi tiltrækker ca. 250.000 publikummer i alt - så det er jo ikke så lidt, slutter Knud Hjørnholm. De tre chefer har også fået udvirket, at der er fælles rengøring for alle tre huse - så også det kommunale millimeterdemokrati er ophævet. På vej ud af biblioteket, hvor mødet har fundet sted, får journalisten øje på en kæmpekran med lidt. - Ja, siger Hjørnholm - her har du endnu et eksempel på, hvordan hverdagen bliver lettere, når man samarbejder. Det ville have taget dage og papirarbejde og masser af penge, hvis biblioteket havde et par sprungne elpærer, der skulle udskiftes. Nu låner vi hinandens maskiner, og det fungerer bare så fint, slutte Knud Hjørnholm. Adspurgt kan Morten Mendrup fra Teknik og Miljø ikke oplyse noget om, hvornår skiltene bliver sat op. - Men de bliver bestilt nu, konstaterer han.