Biblioteker

Kulturpolitik eller pengepolitik?

BUDGET:Den ny Aalborg Kommune vil spare på udgifterne til bibliotekerne. Det skal ske ved at nedlægge en række lokale biblioteker i de små bysamfund uden for Aalborg by. Bibliotekerne erstattes med en bogbus, der kommer et par timer en gang imellem til hver lille by. Hvis det ikke kan være anderledes, må man håbe, at det giver den forventede besparelse,. Men forinden bør det overvejes, om det er den rigtige vej at gå. Ved at nedlægge de små biblioteker rammer man små, spredte grupper af indbyggere i Det ny Aalborg, og det giver naturligvis de svageste vælgertæsk. Men indbyggerne rammes hårdt – de får en meget ringere lokal adgang til den vifte af udbud, som findes på de større biblioteker med de lange åbningstider inde i Aalborg. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det var gået mig som barn i halvtredserne, hvis man dengang havde lukket det lokale bibliotek. Under fattige kår i en sønderslået familie, var det lokale bibliotek min oase og mit åndehul - det var det sted, der sikrede mig adgang til viden og udsyn. Hvor mange børn får nu smækket lemmen i og lyset slukket, når det lokale bibliotek lukkes? Det kan gøres på en anden måde I stedet for at nedlægge de lokale biblioteker i de små bysamfund, kan man lukke biblioteker ned ved at anvendte et omvendt nærhedsprincip: Vi starter med at nedlægge de biblioteker, der ligger tættest på et andet og større bibliotek, indtil den nødvendige besparelse er opnået. Det vil betyde lukning af et eller to af de biblioteker, der ligger tættest på Det nordjyske Landsbibliotek. Og det vil betyde at brugerne af de biblioteker vil få et lille stykke vej længere til det nærmeste bibliotek. Ikke alarmerende meget længere – og slet ikke noget der kan sammenlignes med de konsekvenser det vil få for brugerne af de lukningsvarslede lokalbiblioteker langt væk fra Aalborg by. Det vil være en kulturpolitisk forsvarlig besparelse, der sikrer flest mulige beboere i Det nye Aalborg en rimelig og solidarisk adgang til kommunens biblioteker.