Kulturpolitik handler ikke om at blive enig

VK-UDSPIL:Det er blevet sommer, som det altid bliver sommer i Danmark. Med ét. Pludselig er den her, varmen, solen, den milde vind efter spande af regn og den evindelige blæst fra vest. For mit eget vedkommende har foråret dog også været både varm og travl. Regeringen har sået en masse borgerlige frø i kulturpolitikken, frø, der forhåbentlig vil spire og bære frugt, og som kan plukkes, når Folketinget atter træder sammen efter sommerferien. Senest har vi med sidste uges store teaterkonference sået de første borgerlige frø til en ny teaterlov med henblik på at modernisere rammerne omkring teater i Danmark, hvor vi må kigge alle elementer efter i sømmene – abonnementsordningen, tilskudsordninger og teatrenes profiler og muligheder. Ordet er frit, udfordringerne skal til debat. Ikke for min skyld, men for teatrets egen skyld – og dermed også for borgernes skyld. I foråret har vi også sået borgerlige frø til bevaringen af kulturarven – den digitale såvel som den fysiske. Der er kun os til at bevare den danske kulturarv, og vi gør det med glæde, skal jeg tilføje. På ture rundt i landet og i samtaler og debat er jeg blevet imponeret over den danske kulturarvs spændvidde og variation – lige fra kildesamlinger over fysiske fortidslevn til moderne websites. Hvad kulturarven angår, skal vi træde varsomt og sørge for, at den ikke forvitrer, men holdes i live til vore efterkommere. Vi har også taget hul på spørgsmålene om de musikalske fødekæder, vi er godt i gang med en ny sprogpolitik, der skal sikre det danske sprogs brugbarhed og elasticitet, så det ikke bliver overhalet indenom af især engelsk, ligesom vi har sået borgerlige frø til et privat TV 2 med krav om høj kvalitet. Dertil opretter vi en femte og sjette radiokanal og sat dem til salg. Og vi er begyndt at uddele støtte til kulturprojekter i provinsen via den særlige Provinspulje, som vil indeholde 80 mio. kr. over fire år. Provinspuljen bidrager til at forbedre den kulturpolitiske balance mellem provins og hovedstad, sådan at kunst og kultur plejes i hele landet. Med lidt held og en god sommer vil disse frø stå i fuld blomst inden for en overskuelig fremtid. For at høste må man som bekendt så. Derfor har regeringen også lagt et stort forarbejde i den helt nye struktur for støtten til kunst og den internationale kulturudveksling. Netop nu opretter vi det ny Kunstråd, som erstatter 11 tidligere råd, nævn og centre på området. Den ny struktur for kunststøtten og den internationale kulturudveksling skal sikre en mere enkel, gennemskuelig og samtidig helhedsorienteret kunststøtte, der promoverer såvel de klassiske kunstformer som den tværgående, nyskabende kunst. I aftalen er der taget særligt højde for bevarelse af det såkaldte armslængdeprincip, så der naturligvis stadig hersker fuldkommen kunstnerisk frihed i Danmark, og aftalen blev vedtaget enstemmigt i Folketinget. Når det er sagt, så vil jeg understrege, at kulturpolitik ikke handler om enighed. Jeg er kun glad for opbakningen under den konservative såtid, men enighed er ikke et mål i sig selv. Det vigtigste er at dreje kulturpolitikken i retning af mere kvalitet for pengene, færre midler til administration og målrettet talentpleje af kunsten og kulturen i hele Danmark. Der er med andre ord stadig politiske slagsmål, som er værd at tage. Det vil de blive, når konservative mærkesager står på spil. Der er i øjeblikket mere grøde i kulturen end nogensinde, fordi kulturdebatten tilføres en skålfuld nærende borgerlig politik.