Kulturpolitiske udmeldinger savnes

Herligt, så fik vi gang i debatten! Desværre går snakken mere på hvem der er den, end på reelt kulturpolitisk indhold.

Indledningsvis vil vi gerne korrigere en markant misforståelse. Vi fandt ikke Arne Boelts svar i avisens spørgerunde udemokratisk - du må jo netop mene hvad du vil. Det vi fandt udemokratisk var, at du ikke som politisk valgt ville diskutere din holdning med borgerne - da du ikke svarede på vores første indlæg her i spalterne. Det har du gjort nu og tak for det! Både Arne Boelt og Michael Karlborg har fattet pennen, sidstnævnte endda uopfordret. At vi så kan opleve, at vores legitime og relevante ønske om at diskutere den rytmiske musiks fremtid i Hjørring Kommune, kan afstedkomme, at en borgmesterkandidat og en kulturudvalgsformand drager ud i en større udredning af lokal- kontra regionalpolitiske udviklingstendenser. Plus en moraliseren over musikforeningens holdning til anvendelse af skattekroner herunder kraftige antydninger af, at vore ønsker om et sted at stille et trommesæt, kan resultere i manglende kommunalkollegial optræden med det til følge, at seminariet, sygeplejeskole mv. er truet - det er vist at skyde gråspurve med kanoner! Teaterstøtten udløser krone til krone tilskud fra staten. Derfor mener Arne Boelt dette kulturtilbud er OK. Det tolker vi, som du mener, at kulturstøtte er OK - hvis det kan betale sig. Og det kan det! Vores 38.000 kr. i kommunal støtte udløser 44.000 kr. fra staten. Tænk, hvad et kommunalt tilskud på 500.000 kr. så vil udløse? Kulturudvalgsformanden havde også et indlæg. Michael Karlborg vælger så at gå efter manden i stedet for bolden. Det er i og for sig også OK, men vi må erkende, at du har en helt anden opfattelse af virkeligheden, end vi har. Som Michael Karlborg skriver, så deltog musikforeningen i et møde på Vendelbohus om husets fremtid. Det undrer Karlborg, at vi to dage efter har et indlæg i disse spalter, hvor vi efterlyser kulturpolitiske udmeldinger. Det Karlborg ”glemmer” at oplyse læserne om er, at vi på samme møde efterlyste kulturpolitiske udmeldinger - uden at få det. Karlborg, at du pludselig kan vende ansvaret for den manglende renovering af Sysseltinget mod arbejdsgruppen (en gruppe af frivillige foreninger), tenderer til dette års største erindringsforskydelse. Et byggeprojekt til 4 mill. kr. og kommunal bevilling på 1,5 mill. taler vel sit eget sprog. Selvfølgelig trækker de frivillige i arbejdstøjet i et desperat forsøg på at få projektet gennemført med hjælp fra eksterne fonde. Resultatet var nedslående, men ikke desto mindre rigtigt: De eksterne fonde vil ikke røre et projekt, de ser som et almindeligt kommunalt renoveringsarbejde. Må vi minde dig om, at det ikke er de frivillige foreninger, der er rendt fra løfter om at renovere Sysseltinget. Vi kan forstå på dit indlæg Karlborg, at du hælder til at støtte Frederikshavn med 500.000 kr. - et for os svimlende beløb, da den rytmiske musik i Hjørring samlet set kun får kr. 150.000,- årligt. Men, fair nok - nu kender vælgerne din og Arne Boelts holdning. Til sidst hr. Karlborg: Vi har i musikforeningen ikke sagt, vi flytter vores aktiviteter på Vendelbohus for at få bedre økonomi - tværtimod. Det koster musikforeningen min. 10.000 kr. ekstra, hver gang. Men vi har til gengæld sagt, at vi ikke længere vil byde publikum de forhold Sysseltinget byder på. Skulle vi så ikke se at få den her debat på sporet? Vi sidder stadig tilbage og aner ikke, hvad Arne Boelt og Michael Karlborg mener om den rytmiske musiks placering i fremtidens Hjørring. Så vi ved stadig ikke om vi fortsat skal have musikarrangementer i Hjørring - eller om vi skal melde os som frivillige i Frederikshavn? Hvis Boelt og Karlborg modtager opfordringen om at komme med et kulturpolitisk bud, så behøver I ikke at udstrække jeres svar udover et større geografisk område. Vi er tilfredse med tilkendegivelser for matrikelnumrene for Vendelbohus og Sysseltinget – som reelt er de to scener der er interessante for den rytmiske musikscene. I behøves heller ikke besvære jer med store overordnede udredninger - vi kan godt skelne udenomssnak fra realiteter. I skal blot forholde jer til den rytmiske musik i Hjørring. Forkortet af red.