Dronninglund

Kulturpris til Kino-holdet

HJALLERUP:Dronninglund Sparekasses årlige kulturpris går i år til det hold af cirka 70 frivillige, der har været med til at gøre Dronninglund Kommunes og Sydøstvendsyssels eneste biograf til en kulturel succeshistorie. Grunden til Kinos nuværende succes blev lagt, da Jørgen Carlsen, Leif Nielsen og Klaus Andresen i 1999 indkaldte til et borgermøde om Kinos fremtid. Den lokale biograf havde indtil da kørt med en noget anstrengt økonomi, som blev oppebåret af Hjallerup Samvirke, men på mødet meldte en bred vifte af frivillige sig klar til at bidrage til den daglige drift af Kino, og siden da har biografen kørt så godt, at der i dag blandt andet arbejdes med planer om en større renovering. Priskomiteen bag valget af Kino Hjallerup til årets kulturpris består af kommunens skoleinspektører, rektor Peter Hvid Jensen fra Dronninglund Gymnasium, sognepræst Ernst Hemming Larsen, børne- og kulturudvalgsformand Peter Bandholm (V) samt en repræsentant fra folkeoplysningsudvalget, og prisen - 5000 kr. og en erindringsgave - overrækkes på Dronninglund Sparekasses garantmøde 9. april.