EMNER

Kulturprojekt om 60-året for befielsen

HALS:Hals Museum var hurtigt ude med at markere 60-året i 2005 for Danmarks Befrielse. Der er nemlig det specielle ved den historiske begivenhed, at den tyske besættelsesmagt først overgav sig 17. maj i Hals og ikke 5. maj som den officielle befrielsesdag. Egentlig er der tale om et helt projekt med flere delmål, idet Hals Museum i samarbejde med 10. klasserne på Hals Skole op til jul for 11. år i træk udgav "Hals Kalenderen", dog med den målrettede titel "Hals Kommune besat og befriet". Denne kalender er så godt som udsolgt, med mindre der ligger et lille eksklusivt restoplag på skolen. Men der bliver tale om et helt tema, "Tre byer - tre befrielser", som museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, Hals Museum, under Nordjyllands Historiske Museum, står i spidsen for. De tre byer er Aalborg, Hadsund og Hals og består af en samlet pakke af foredrag, publikationer, udstillinger og et tv-program. Temaet er igen delt op i de tre hovedemner: Nazisternes tilstedeværelse, statistik omkring besættelsen samt befrielsen. For Aalborgs vedkommende drejer det sig især om henrettelserne, da retsopgøret netop foregik i Aalborg. Henrik Gjøde Nielsen holder på torsdag et foredrag om projektet på Aalborg Universitet. Det er Nordjyske Mediers tv-kanal 24-NORDJYSKE, der til foråret sender et program om befrielsesøjeblikket i Hals.