Kulturpulje til film og forsamlingshuse

Nørholm og Omegns Borgerforening, Løgstør Bio og Fjerritslev Kinos Venner har tilsammen modtaget 57.500 kr. fra Nordjyllands Amts Kulturpulje. Nørholm og Omegns Borgerforening modtager 15.000 kr. i støtte til en totalteaterforestilling i anledning af åbningen af nyt forsamlingshus i Nørholm i begyndelsen af 2004. Løgstør Bio er imødekommet med et tilskud på 25.000 kr. til delvis dækning af ny kinomaskine. Løgstør Bio's Venner er en forening der nu på 12. år drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Fjerritslev Kinos Venner har fået et tilskud på 17.500 kr. til udskiftning af lydanlæg til digitallyd. Fjerritslev Kinos Venner er en privat forening, der ikke modtager offentlig støtte. Amtets kulturpulje støtter enkeltpersoner, institutioner m.v. i Nordjylland og prioriterer kulturaktiviteter, som er præget af ambition.