Løgstør

Kulturtilbud fra samrådet

LØGSTØR: - Vi arbejder med planer om at lave en kulturnat på havnen mandag 1. september, hvor Kulturskibet Brita Leth anløber havnen i Løgstør for at lave børnekulturelle arrangementer. Der bliver i denne forbindelse også opstillet aktivitetstelte ved kulgården, fortalte formand Bo Jacobsen, da Kulturelt Samråd for Løgstør Kommune holdt repræsentantskabsmøde på biblioteket med knap 15 deltagere. - Da der ikke er planlagt nogle børnearrangementer om aftenen, vil vi prøve at udnytte muligheden for at lave en kulturaften vor voksne og deres børn. Bo Jacobsen fortalte, at samrådet har indgået samarbejde med en kulturkreds i Ranum om en række arrangementer på Ranum Seminariet. Der var genvalg til Tove Smed og Anna Esbech, mens Bendt Risdal valgtes som afløser for Lisbeth Greve. mich