Kulturuge-ide luftes

Sogneudvalget præsenterer oplæg til kultur- og festuge i Støvring

STØVRING:- Støvring bør ikke alene være en erhvervsby. Også meget gerne en kulturby. Det siger Per Brændgaard Nielsen,Støvring, der er en af hovedkræfterne bag et nyt forslag: En kultur- og festuge i Støvring. - Det kunne være et godt bidrag til også at gøre byen kendt for sine kulturelle aktiviteter, og ikke mindst vil en kultur- og festuge være til glæde og fornøjelse for folk, der bor her eller besøger den, siger Per Brændgaard Nielsen. Han er formand for sogneudvalget under Det fælles Menighedsråd for Støvring, Sørup og Gravlev og bag invitationen til et fællesmøde i morgen, torsdag, om kulturelt samarbejde - herunder måske en kultur- og festuge - står netop sogneudvalget. Mødet holdes i Sognegården i Støvring og foreninger og institutioner med relationer til kulturlivet er inviteret. - Desuden har vi sendt invitationer til en række virksomheder. Blandt dem er der jo også mange, der involverer sig i det kulturelle lige fra det bygningsmæssige til koncerter, tilføjer Per Brændgaard Nielsen. - Vi lægger op til en helt åben debat, hvor deltagerne kan præsentere holdninger og ideer til, hvordan vi udvikler kulturlivet i byen. Målet er at samle en fælles og synlig buket af kulturelle, kirkelige og kunstn eriske aktivteter/arrangementer, som gør Støvring og området indholdsrigt og levende at bo og virke i for borgere, kommune og virksomheder, slutter Per Brændgaard Nielsen.