Teater

Kulturuge med mere liv i gaden

Mange arrangementer gentages, men der er mange nye aktiviteter

Kulturugen gentages, men der bliver mange nyheder. Arkivfoto: Peter Broen

Kulturugen gentages, men der bliver mange nyheder. Arkivfoto: Peter Broen

Hjallerup bliver centrum for Kulturugen 2009. Kultursamvirke Brønderslev afviklede i 2008 for første gang en kulturuge med aktiviteter overalt i kommunen. Det blev en så god uge, at alle var enige om, at den skulle gentages i år. Det sker i uge 40 med start lørdag 26. september og afslutning søndag 4. oktober. I lighed med sidste år er det Kultursamvirke Brønderslevs håb, at foreninger, institutioner og enkeltpersoner vil være med til at gøre denne uge til noget særligt med aktiviteter overalt i kommunen. Samvirket kan ikke løfte opgaven alene. Der er mange, der skal bidrage. Det var der sidste år, og det er håbet, at endnu flere vil være med i år. Sidste år var Brønderslev centrum for aktiviteterne. I år bliver det Hjallerup. Her har Hjallerup Samvirke givet en økonomisk håndsrækning, så der i anlægget ved Kulturhuset bliver opstillet et stort telt. Her vil åbningsarrangementet finde sted, og her vil der hele ugen være aktiviteter fra morgen til aften. - Årets Kulturuge vil komme til at bygge på de erfaringer, vi indhøstede sidste år, siger formanden for Kultursamvirke Brønderslev, Jørgen Ingvardsen. - Mange af de fine arrangementer vil derfor blive gentaget i år. Måske ikke helt i samme form, men med noget, der ligner. Det betyder dog ikke, at alt bliver, som det var sidste år. Der vil i høj grad blive plads til fornyelser, og vi håber, at mange vil byde ind med nye aktiviteter. Vi vil gerne skabe en uge, hvor nøgleordene er berøre, overraske og begejstre. - Som noget nyt i år vil Kultursamvirke Brønderslev arbejde på at få flere aktiviteter på gader og stræder. Der vi således blive satset på gøgl, teater og cirkus, og i den forbindelse vil man gøre brug af det store telt i Hjallerup. Her vil der bl.a. blive gøglerskole for børnene, koncerter og åben scene. I Kulturugen er der plads til alle. Det gælder foreninger, organisationer, institutioner, museer, arkiver, kirker, forsamlingshuse, enkeltpersoner m.fl., og det er målet, at der skal være aktiviteter overalt i kommunen hele ugen. Alle områder inden for kultur i bredeste forstand skal gerne være repræsenteret. Det gælder musik, sang, kunst, hobby, dans, teater, sundhed, og det gælder alle aldersgrupper. ”Kulturugen vil være en oplagt mulighed for at vise andre, hvad der foregår rundt om i kommunen, siger Jørgen Ingvardsen. - Der foregår meget, men det er vigtigt, at vi fortæller omverdenen, hvad det er, der sker. Det er det, vi gerne vil med Kulturugen. Alle kan være med. Det kan dreje sig om specielle arrangementer eller bare det at lukke dørene op og holde åbent hus. Det vigtigste er, at mange er med til at gøre Kulturugen til en spændende oplevelse for alle, slutter Jørgen Ingvardsen. For interesserede er der mulighed for at få flere oplysninger om Kulturugen på to fyraftensmøder, der begge steder indledes klokken 17. Det sker mandag 18. maj i Den Runde Pavillon i Brønderslev og gentages tirsdag den 19. maj i Hjallerup Idrætscenter. Møderne varer en times tid og tilmelding er ikke nødvendig.