EMNER

Kulturværksted i Thorshøj

SÆBY KOMMUNE: Thorshøj er en af de landsbyer i kommunen, der har det sværest. Byen har mistet sin skole og den sidste dagligvareforretning, og i hovedgaden står enkelte huse tomme. Borgerforeningen erkender, at det giver indtryk af en by, der er ved at uddø. Målet med foreningens Leader+-projekt er derfor at vende udviklingen ved at synliggøre byen og øge borgernes livskvalitet. Det skal ske, mener foreningen, ved etablering af et kulturværksted. Her skal man blandt andet kunne hygge sig med IT, musik og reparation af knallerter og cykler. Desuden skal værkstedet være stedet, hvor borgerne mødes til en hyggesnak over en kop kaffe. Borgerforeningen har også flere konkrete ønsker til forskønnelse af byen. Her peger man på nedrivning af misligholdte huse, etablering af plantebede, et grillsted og et gadekær som nogle af mulighederne. Samtidig ønsker borgerne, at de 20-30 gravhøje i området fremhæves - og særligt spændende kunne det være, hvis Danmarks hidtil største bronzealderhus blev rekonstrueret. Vendsyssel Museum udgravede fundamentet til huset syd for byen i 1988.