EMNER

Kun 18 miljøsager på skrivebordet

Stakken af miljøsager inden for landbrugsområdet er blevet betydelig mindre

Medarbejderne på Mariagerfjord Kommunes miljøkontor begynder at kunne se skrivebordet igen. Stakken af miljøsager inden for landbrugsområdet er blevet betydelig mindre, end den har været, og lige nu er der kun 18 sager, som man ikke har taget hul på. Siden første januar har forvaltningen behandlet og truffet afgørelser i 76 sager, og 44 sager er p.t. under behandling eller i høring. - Det er rigtig flot set i lyset af, at der har været store tekniske problemer med det it-system, som kommunerne skal bruge i godkendelsesproceduren. Det har været rigtig godt bøvlet, siger formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, Preben Christensen (S). Af de 18 sager, der stadig ligger og venter, er de syv nogle, der er sendt tilbage fra Natur- og Miljøklagenævnet. For at sætte skub i sagsbehandlingen, der en overgang så uoverskuelig ud har Miljøministeriet udlovet præmier til dem, der kommer først med afslutning af sager hjemvist fra klagenævnet, hvis man bliver færdig før 1. marts 2012. For seks afsluttede sager i den kategori venter kommunen at få udbetalt 90.000 kr.