Kun 3,4 mio. kr. over budgettet

Flere ansatte, hvis serviceniveau skal holdes

LØKKEN-VRÅ:Det tegner til at socialudvalget i Løkken-Vrå Kommune i år kommer til at overskride sit budget med 3,4 mio. kr., og det er ikke så galt, som det umiddelbart lyder. Efter første kvartal så det nemlig ud til at budgetoverskridelsen ville løbe op i 4,9 mio. kr., men siden er det gået den rigtige vej. - Det er så positivt, at man næsten får tårer i øjnene. Men det er jo stadig kun et gæt. Der er ingen af os, der bestemmer, hvem der flytter til kommunen, så det kan ændre sig både i den rigtige og den forkerte retning, siger Henning Jensen (S), formand for socialudvalget. Budgetoverskridelsen kommer primært på børn- og ungeområdet, og det var faktisk ventet, men også på ældreområdet kniber det med at få pengene til at række. På området gør man ikke forbruget op i kroner og ører, men i timer, og overforbruget har lagt sig til rette på ca. 11.000 timer, hvilket svarer til fire fuldtidsstillinger. Revisitering Alle modtagere af hjemmehjælp er i det forløbne års tid blevet ”revisiteret”, d.v.s. at kommunen har lavet en ny tildeling af hjemmehjælp til alle. Tidligere var der flere ledere, der forestod tildelingen af hjemmehjælp, og det medførte, at der var en vis forskel på, hvor gavmildt der blev tildelt hjemmehjælp i den østlige og den vestlige del af kommunen. Siden er ældreområdet blevet omstruktureret så der i dag kun er én medarbejder, der tager sig af visiteringen, og det sker efter nøje fastlagte retningslinjer, så ingen snydes og ingen får for meget i forhold til kommunens vedtagne serviceniveau. Revisiteringen har gjort det helt klart, at overforbruget ikke skyldes overdreven kaffeslabberads hos personalet. Medarbejderne kan ikke løbe stærkere end de allerede gør. - Hvis vi skal fastholde serviceniveauet, skal vi budgettere med 11.000 timer ekstra, og det bliver socialudvalgets udspil til budgetlægningen for 2004, når den starter om et uges tid, fortæller Henning Jensen. Han er optimistisk med hensyn til at få kommunalbestyrelsen til at afsætte flere penge til ældreplejen. - De udmeldinger jeg har hørt forskellige steder har gået på, at vi skal opretholde vores service.