Heste

Kun bestyrelsen mødte op

ARENTSMINDE:Kun bestyrelsen mødte op, da Brovst Sogns Hesteforsikring holdt generalforsamling på Arentsminde Kro og Cafeteria. Formand og kasserer, Lars Pedersen, Arentsminde, kunne i sin beretning fortælle, at foreningen uændret har 14 medlemmer, og at der er 23 heste forsikret. Lars Pedersen oplyste, at foreningen har et mindre underskud på 2200 kr., idet der er udbetalt dækning til en mistet hest. Foreningen fortsætter med formand og kasserer Lars Pedersen, Arentsminde, som formand og kasserer. Næstformand er Niels Erik Jensen, Telling, og sekretær Edel Jensen, Nr. Skovsgård. Førstesuppleant er fortsat Anne Margrethe Møller, Fosdalen. Den over 60 år gamle forening forsikrer alle typer heste, og præmien er to procent af forsikringssummen. Generalforsamlingen genvalgte Karl Erik Møller, Fosdalen, som voldgiftsmand. Bestyrelsen gennemfører den årlige taksation på søndag.