Lokalpolitik

Kun detaljer skiller byrådet

HADSUND:Borgerne i Hadsund Kommune skal ikke betale mere i kommuneskat til næste år, hvor byrådet lægger op til at tage godt 19 millioner kroner i kommunekassen for at få balance imellem de kommunale udgifter og indtægter i 2005, hvor der dog vil være 28,3 millioner kroner tilbage ved årets udgang. Sådan er situationen, efter at byrådet i aftes førstebehandlede budgettet, der skal endelig vedtages 7. oktober, men hvordan den er, når byrådet 7. oktober skal vedtage budgettet, det står ikke helt klart efter i går. Borgmester Karl Christensen fik nemlig kun delvis ret, da han i sin fremlægning af budgettet vovede pelsen med en spådom. - De mest hotte emner i årets budgetdiskussion bliver formentlig, at tilskuddet til landsbyrådet foreslås sløjfet fra næste år, og at vores egen kostproduktion på ældreområdet nedlægges til fordel for en bedre service i plejen af beboerne, sagde han. Landsbypuljen var ganske vist et emne i aftenens indlæg, men det viste sig - hvad der virkelig glædede socialdemokraten Finn B. Nielsen meget - at der var udbredt enighed om at beholde den 100.000 kroner store pulje på budgettet. Derimod blev køkkenlukningen dårligt nok kommenteret, udover at Johannes Sørensen nærmest rituelt udtalte sin store antipati imod køle/vakuummad, hvilket fik socialudvalgsformand Poul Bergmann til - på latin - at refererede, hvad den romerske senator Cato angiveligt sagde om Kharthago. Johannes Sørensen greb oplægget og sagde, at han for øvrigt mener, at køle/vakuummad er en dårlig løsning. Borgmesteren udtrykte håb om, at det vil lykkes Johannes Sørensen at opnå samme status i historiebøgerne, som det er blevet Cato til dels, men måtte i øvrigt konstatere, at kritikken af budgettet især gik på, at det indeholder en finansieringsdel på 5,2 millioner kroner, som man forventer at få ind i fondsstøtte til det kommende kulturhus på Hadsund Skole, og at han nævnte muligheden for, at kommunen vil vælge selv at budgettere sine indtægter i stedet for at basere sig på den mere trygge statsgaranti. Emner der vil blive taget op inden 2. behandlingen.