Børnepasning

Kun en forælder har brugt frit valg

Børne- og kulturudvalget ruster sig økonomisk til at imødegå ny ordning

SINDAL:Børne- og kulturforvaltningen har opsamlet omkring 300.000 kroner på børnepasningsområdet, og dermed vil det ikke på kort sigt få nogen virkning på Sindals daginstitutioner, hvis et større antal forældre vil benytte sig at det nye frit valg af dagtilbud hen over kommunegrænser. - Indtil nu er et kun en enkelt, der har benyttet sig af muligheden, men jeg er ikke i tvivl om, at det er noget som med tiden kommer snigende, fordi flere forældre af praktiske grunde lader deres børn blive passet i nærheden af deres arbejde. Lige nu har vi penge på kontoen til at imødegå det med, siger børne- og kulturudvalgsformand Arne Boelt (S). Baggrunden for den forbedrede økonomi er, at børnetallet i børnehaver og SFO’er ikke helt når op på det budgetterede, og både normeringer og eventuelle betalinger til andre kommuner som følge af frit valg blev drøftet på udvalgsmødet forleden. Her fulgte man de fleste indstillinger fra forvaltningen omkring antallet af normerede pladser, hvilket blandt betyder, at SFO’en i Mosbjerg fremover er normeret til 43 pladser i stedet for 51 pladser. Der er i øjeblikket tilmeldt 41 børn. Dermed kan der spares nogle personaletimer. Forvaltningen anbefalede også, at klubben ved Fritidscentret i Sindal får en normering på 30 pladser mod nu 38, men det gik et stort flertal i udvalget imod. - Der går en del indvandrerbørn i klubben, så vi vil gerne beholde pædagogtimerne. Kulturmedarbejderen er tilknyttet klubben, og det er rimelig vigtig for os, at vi fortsat har ham ansat, understreger Arne Boelt. Derfor beholder klubben den samme normering som nu indtil den 1. august. En anden klubordning i Lørslev kom ikke i gang, fordi der i dette skoleår ikke var børn nok til at starte klubben, og de budgetterede udgifter går også over til kontoen til at imøde virkninger af frit valg over kommunegrænserne. Næstformanden i børne- og kultududvalget Morten Bjerg Jakobsen (V) gik imod de øvriges indstilling til den fremtidige normering, fordi han princielt mener, at pengene skal følge barnet. Derfor ønsker han at der snarest laves en model for det.