Lokalpolitik

Kun en gik imod

Uenighed i Dansk Folkeparti

AALBORG:Kun Anita Knakkergaard fra Dansk Folkeparti står uden for aftalen om byrådets budget for 2003. Alle øvrige byrådsmedlemmer - også hendes partifælle Tommy Eggers Hansen - er med i det forlig, der blev indgået for 14 dage siden. Anita Knakkergaard beklagede i sin tale splittelsen i Dansk Folkeparti: - Det ville have været det langt letteste for mig at være indgået i forliget, så jeg kunne køre friløb hele det næste år, og jeg ville være sluppet for at skulle udarbejde mit eget budget, hvilket er et stort arbejde. Men jeg stemmer efter min overbevisning, sagde Anita Knakkergaard. Blandt hendes forslag var som tidligere år en plan om at spare udgiften til kommunens administrative personales frokost. - Det er forkert, at det administrative personale ikke er til rådighed i frokostpausen. Det mener jeg, at de skal være efter den aftale, der er indgået med Kommunernes Landsforening. F.eks. er pædagogerne på institutionerne til rådighed, sagde Anita Knakkergaard. Det var dog ikke et spareforslag, der gav anledning til debat, og det fik kun Anita Knakkergaards stemme. Hendes partifælle Tommy Eggers Hansen sagde, at han ikke alene var glad for at være med i forliget. Han var også lidt stolt af det. - Mit ønske var, at det ikke alene blev de bløde områder som ældre og børn, der skulle holde for, men at der også blev sparet på murstenene. Derfor er det vigtigt, at der bliver sparet på støttet boligbyggeri, byfornyelse og at vandkulturhuset bliver droppet. Det er tre ting, som Dansk Folkeparti i årevis har kæmpet imod. Endelig er jeg stolt af, at et helt enigt byråd dropper lukningen af Parasollen og Den sociale Skadestue, sagde Tommy Eggers Hansen.