Kun en nattevagt på plejehjem

]For at få råd til drift af demensafsnit spares en af to nattevagter på Margrethelund væk

DRONNINGLUND:Et demensafsnit på plejehjemmet Margrethelund har længe været en af de sager, som har fyldt meget for social- og sundhedsudvalget såvel som byrådet i Dronninglund Kommune. Blandt politikerne har der hele tiden været udbredt enighed om, at et demensafsnit var påkrævet. Allerede 11. februar blev det vedtaget i byrådet, at udbygge Margrethelund, men det var under den klare forudsætning, at budgetterne for driften hang sammen. Det skabte grobund for grublerier i social- og sundhedsudvalget, som fik til opgave at udarbejde de pågældende budgetter, så de vel at mærke kunne overholdes. Efter en del trafik mellem byråd og udvalg har man nu fundet frem til en besparelse, som vil bevirke, at driftsbudgettet for demensafsnittet nu kan hænge sammen. På trods af en del skepsis ved afgørelsen, ser man i social- og sundhedsudvalget ikke anden udvej, end at fjerne den ene af de to nattevagter på Margrethelund. Udvalgsformanden, Inger Pedersen(S), er ikke glad for afgørelsen, for via sin egen beskæftigelse er hun bekendt med arbejdsgangene på et plejehjem. Alligevel synes hun, at det var en beslutning, som man var nødt til at tage. - Jeg er da betænkelig ved det, for jeg ved jo, hvordan sådan en nat kan være, lyder kommentaren fra Inger Pedersen omkring nedskæringen i antallet af nattevagter: - Det er ikke nødvendigvis altid et problem, men det kan blive et problem, siger Inger Pedersen, som frygter, at der vil komme et øget pres på kommunens medarbejdere. Om nedskæringen udvikler sig tilfredstillende økonomisk såvel som plejemæssigt, mener udvalgsformanden, i høj grad er afhængigt af adfærden hos Margrethelunds beboere. I nødstilfælde kan der dog trækkes på en akutpulje, men det er bestemt ikke hensigten, at denne skal bruges for meget. Kravet til udvalget var, at driften ikke måtte koste ekstra, og derfor var antallet af nattevagter, ifølge Inger Pedersen, det eneste sted som man kunne pege på. I social- og sundhedsudvalget var man enige om at indstille, at antallet af nattevagter reduceres - men man var "ikke begejstrede". Hvis det skulle vise sig, at den nye ordning ikke kører, har social- og sundhedsudvalget på forhånd udspændt et sikkerhedsnet. Ordningen bliver evalueret efter et år, og hvis det skønnes nødvendigt at genindføre den dobbelte bemanding, må besparelsen findes et andet sted.