Fodbold

Kun en rids i lakken

SALTUM:Formand for Saltum IF Niels Spaun lagde ud med de negative oplevelser i sin beretning på generalforsamlingen. Foreningen har stort besvær med at skaffe frivillige til at passe de to cafeterier i klubhuset og Nols Hallen. Han mindede medlemmerne om, at disse indtægter er med til at holde kontingenterne nede. Formanden giver i fremtiden en udvidelse af omklædningsfaciliteterne i klubhuset førsteprioritet. Det næste ønske var etablering af endnu en 11 mands bane. Dette kræver dog at SIF skal ud og erhverve jord. Han berettede også om årets aktiviteter med Fårup Cup, og som noget nyt blev der holdt DBU fodboldskole, som vender tilbage i uge 28 i år. Årets sommerfest med torvedag og telt-bal indbragte 42.000 kroner. De tre finanskonger fik 3.000 kr. til at yngle til 20.000 kr. DGI havde også i 2002 henlagt landsmesterskaberne i beachvolley til Saltum og har ifølge Niels Spaun givet tilsagn om at fortsætte i Saltum mange år frem i tiden. Årets julemarked blev igen holdt sammen med KFUM spejderne og gav et lille økonomisk afkast. Sponsorområdet er som noget nyt lagt ud til de aktive. Seniorafdelingen i fodbold tegnede sponsorater for mere end 60.000 kr. og bandereklamer for over 25.000 kr. Formanden nævnte Sportens Venner som knokler i Nols Hallen for at skaffe penge til SIF via bankospil. Seniorerne i fodbold vendte efter to års fravær tilbage til serie 3, mens serie 5 holdet rykkede ned. Lilleputterne overstrålede alle og blev nummer to ved JM i lilleput 3. Håndbolden har fået en ungdomsafdeling med ca. 40 drenge og piger. Damerne har kunnet fejre oprykning til serie 3. Gymnastikafdelingen er på retur og kun er motionsholdene kører optimalt. Badminton har haft en stor udskiftning i udvalgene. Der har været tilmeldt syv ungdomshold, to senior og tre motionisthold i DGI regi. Begge seniorholdene opnåede oprykning til serie 2. U-17 blev kredsvinder og deltager 29. og 30. marts i landsmesterskaberne i Vingsted. Amtsmesterskaberne gav syv 1. pladser og seks 2. pladser, der betyder, at klubben deltager i landsmesterskaberne med otte ungdomsspillere, seks u-19 spillere og fem seniorer. Kasserer Inger Purkjær fremlagde et regnskab, der balancerer med 473.000 kr. og med et resultat på 29.000 kr. Egenkapitalen er godt 273.000 kr. Inger Purkjær, Kristina Nielsen, Finn Jensen og Isak Broe trådte alle ud af bestyrelsen. Den nye bestyrelse er formand Niels Spaun, næstformand Ole Madsen, kasserer Anni Stonor, sekretær Henrik Skovgård, badminton Mads Christensen, gymnastik/håndbold Susanne Mortensen, fodbold 7 mands Keld Mark Jensen, fodbold senior Søren Spaun Christensen, fodbold ungdom Søren Christiansen.