Kun et firma vil levere mad

Det er ikke den store interesse, der har vist sig hos private firmaer for at byde ind på levering af ældremad i Jammerbugt Kommune.

Kun en enkelt virksomhed, Det Danske Madhus A/S, som er hjemmehørende i Thisted og ejes af grossistvirksomheden Dagrofa, har lagt billet ind på at blive godkendt ved prækvalifikationen, som gennemføres af kommunen før selve tilbudsgivningen. Det Danske Madhus agter at byde på den samlede leverance af ældremad i kommunen, og det samme gør kommunens egen mad- og måltidsservice. Desuden har otte af de 12 plejecentre i kommunen tilkendegivet, at de vil byde ind på leveringen af maden til egne beboere, en mulighed, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen i forbindelse med aftalen om udbuddet. Socialforvaltningen har konstateret, at samtlige, der har tilkendegivet, at de er interesseret, opfylder betingelserne for at byde på opgaven. En enkelt ekstern leverandør, Hotel Søparken i Aabybro, kom for sent med tilkendegivelsen og kommer derfor ikke med i budrunden. I alt modtager omkring 350 hjemmeboende pensionister måltider fra kommunen, og på centrene er det et tilsvarende antal beboere. I de kommunale køkkener er der ansat i alt 48 medarbejdere, som har ret til at følge med over i en ny virksomhed, hvis opgaven overtages af private, ligesom lokalerne kan lejes af det private firma. Bygningerne ejes stadig af kommunen, som står for vedligeholdelsen. De otte plejecentre, der ønsker at stå for madlavningen til egne beboere, er Birkelse, Aabybro, Solbakken i Brovst, Møllegården i Brovst, Solgården i Fjerritslev, Klim, Biersted og Kaas. Om den beskedne private interesse for at byde ind på madopgaven siger borgmester Mogens Gade (V), at han havde håbet den ville være større. - Og det ærgrer mig, at en lokal leverandør tilsyneladende er kommet for sent med tilkendegivelsen, tilføjer han. - Men jeg er glad for, at mange af plejecentrene har budt ind. Så kan vi leve op til målet om tilberedning af maden tæt på borgerne, som vi ønsker.