Naturkatastrofer

Kun et skuldertræk tilovers for hjælp?

Kommentar til NORDJYSKE Stiftstidendes leder "Verden er fuld af katastrofer" 29.12.: Jeg fik en rigtig dårlig smag i munden af at læse den leder, for jeg tolkede den som om at I, NORDJYSKE, kun har et skuldertræk til overs for de glædeligvis rigtig mange mennesker, der på trods af rekord julehandel og forestående nytår stadigvæk har overskud til at donere hjælp til mennesker i nød.

For det er en ufattelig naturkatastrofe som er indtruffet i landene omkring Det Indiske Ocean - der er frygt for op imod 100.000 dødsofre. Men ikke nok med det, mange hundrede tusinders efterladtes og overlevendes hverdag er fra det ene øjeblik til det andet blevet ændret for evigt. Og NORDJYSKE: Jo, jeg (og sikkert mange andre) husker godt jordskælvet i Indien i januar 2001 og også jordskælvet i Bam i Iran 26.12. 2003. Forskellen på disse to naturkatastrofer og den nuværende er, at de begge skete i forholdsvis afsides beliggende områder og dermed var begrænset; den nuværende naturkatastrofe dækker mere eller mindre alle de lande, som grænser op til Det Indiske Ocean - sågar helt i det østlige Afrika er der rapporteret om dødsfald som følge af de frygtelige tsunamier. Det er selvsagt meget tragisk, at der i år dør op imod tre millioner mennesker af aids i Afrika; men sker alle de dødsfald fra det ene øjeblik til det andet og som en følge af ennaturkatastrofe? Nej, så dårlig sammenligning, NORDJYSKE! Meget sørgeligt at der hver dag i hele verden dør små 4000 mennesker, hovedsagligt børn, som følge af mangel på rent drikkevand - men igen, sker det som følge af pludseligt opståedenaturkatastrofer? Nej, det sker hovedsagligt i lande hvor regeringer fører borgerkrig mod deres egne befolkninger. Så igen en utrolig dårlig sammenligning, NORDJYSKE! Til slut vil jeg sige til alle jer, der ligesom jeg selv, økonomisk har støttet hjælpearbejdet efter naturkatastrofen i Asien: I har dæl'me grund til at være stolte af jer selv - uagtet hvad visse regionale "stormedier" i Danmark måtte mene!