Skolevæsen

Kun få elever rammes af besparelse

Mindre end 10 procent vil mærke højere klassekvotient

HALS:Hvis det står til formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S), så bliver det mindre end 10 procent af eleverne i kommunens fem folkeskoler, der rammes, hvis den foreslåede forhøjelse af klassekvotienten realiseres i det nye skoleår. Hvis forhøjelsen fra maksimalt 25 til 27 elever godkendes, når byrådet 9. oktober andenbehandler kommunebudgettet for 2003, så vil det i 2003 give kommunen en besparelse på 388.000 kr. - for månederne fra august til december - hvorefter den årlige besparelse bliver på 930.000 kr. - Der er tale om en pædagogisk forringelse, det skal der ikke være tvivl, om, men kulturudvalget er ligesom alle andre forpligtet til at finde besparelser, sagde Sørn Nordhald indledningsvis på byrådsmødet, hvor han også rettede sit indlæg mod de utilfredse forældre, der i byrådssalen var mødt op for at tilkendegive deres utilfredshed med forslaget om at hæve klassekvotienten. Sørn Nordhald påpegede derefter, at man midt i kulturudvalgets sparekrav var indstillet på at friholde Ny Skoledag, og heller ikke vikarkontoen, lærernes efteruddannelse, lejrskoler og hytteturene eller inventarkontoen var de i S indstillet på at røre ved. - Og så står besparelsen på klassedannelserne tilbage, tilføjede han - inden han pegede på en paragraf i folkeskoleloven, hvor der stod, at klassekvotienten helst ikke må overstige 28 - og bestemt ikke 30. Det er altså mindst én mere elev, end der i S-forslaget er lagt op til, og mens Sørn Nordhald slog fast, at de i S fortsat vil være meget lydhøre over for alternative ideer, så understregede han også, at det er S-lejrens mål at få friholdt indskolingen for klassesammenlægninger. - Hvis vi friholder indskolingen, vil sparekravet stadig kunne efterleves, sagde han. Sørn Nordhald fortalte derefter, at man med højere klassekvotienter over hele linien ville ramme 210 elever - svarende til 13,4 procent, mens man ved en friholdelse af indskolingen kun ville ramme 157 elever (9,8 procent). - Friholder vi indskolingen, får vi fem klasser med 26 elever. Resten vil ligge derunder, og 90 procent af eleverne vil ikke mærke den her besparelse, fortsatte udvalgsformanden - og tilføjede: - Det er derfor, at vi kigger på det her område. Vi har hår på brystet, og derfor lægger vi forslaget frem, så det kan blive debatteret. Det er med det her forslag nok tre stillinger, vi bliver nødt til at spare, og at det er en kvalitetsforringelse, er der ingen tvivl om. Men det er pest eller kolera, vi skal vælge imellem, og så vælger vi altså at kigge på klassedannelserne. Desværre.