Pension

Kun få får fornyet løn- og arbejdsvilkår til foråret

Kun godt 100.000 ansatte kan se frem til ændringer

KØBENHAVN:Foråret er for arbejdsmarkedet lig med forhandling af nye løn- og arbejdsvilkår for ansatte i enten de private eller offentlige virksomheder. I dette forår omfatter de traditionelle forhandlinger om ekstra lønkroner på kontoen dog et stykke under et hundrede tusinde lønmodtagere med finanssektorens godt 60.000 ansatte i spidsen efterfulgt af omkring 16.000 slagteriarbejdere. Til gengæld skal der for første gang siden 1989 gennemføres forhandlinger for store dele af det private arbejdsmarked, som alene handler om regulering af lønsatser. Det specielle for disse forhandlinger er desuden, at parterne har aftalt, at der ikke er konfliktret i forbindelse med møderne omkring forhandlingsbordet. Så de ansattes forhandlere kan ikke varsle strejke, mens arbejdsgivernes forhandlere må undlade at bruge lockout-våbnet i denne omgang. De kommende forhandlingerne er resultatet af den seneste overenskomstrunde på det private arbejdsmarked. Den blev afsluttet i 2000, og den endte med et fire-årigt forlig. Men for at de ansatte på området ikke skulle risikere at komme alt for langt bagud i forhold til lønudviklingen andre steder på arbejdsmarkedet, aftalte parterne dengang at gennemføre en runde "midtvejsforhandlinger" i 2003. LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er ikke helt enige om, hvor mange ansatte på det private arbejdsmarked, der skal have forhandlet de nye lønsatser. I LO skyder man på, at omkring 400.000 ansatte, svarende til i store træk alle ansatte i industrien, en væsentlig del af byggeriet, på butiksområdet og i træindustrien skal have reguleret deres lønsatser, mens DA anslår, at der skal forhandles for "mindst 300.000 ansatte". Det største område, der skal forhandles for er industriens, og herfra er udgangspunktet hos organisationssekretær Verner Elgaard, at der - trods den manglende konfliktret - selvfølgelig kommer flere kroner og øre i de ansattes lommer. - Vi forventer egentlig ikke, at forhandlingerne bliver besværlige. Samtidig forventer vi helt klart, at der kommer et positivt resultat ud af forhandlingerne for de ansatte i industrien, siger Verner Elgaard. Den store dramatik præger heller ikke de kommende forhandlinger i finanssektoren for omkring 60.000 bank- og forsikringsansatte. Her har parterne allerede meldt ud, at de forventer, at forhandlingerne for de bankansatte afsluttes den 7. februar, mens de forsikringsansatte forventer at være færdige allerede den 3. februar. Arbejdsgiverne på finansområdet lægger op til, at de ansatte i højere grad end i dag får mulighed for selv at sammensætte deres løn. Blandt andet ved at kunne veksle de aftalte lønstigninger til eksempelvis fri bil, avisabonnement eller højere pensionsindbetalinger. De ansatte har dog allerede tidligere afvist tanken. I stedet lægger de op til lønstigninger, stigning i pensionsindbetalingerne og mere kompentenceudvikling for de ansatte. Også på slagteriområdet står kravet om mere i løn og pension øverst på ønskelisten. Da der blev forhandlet for to år siden måtte forhandlerne til bordet hele tre gange, idet de ansatte to gange i træk stemte nej tak til de opnåede forlig. For de privatansatte i blandt andet industrien og byggeriet ligger slutdatoen på forhandlingerne om lønsatser foreløbig hen i det uvisse.