Buskørsel

Kun få protester mod NTs spareplan

Kraftige nedskæringer i Løkken-Vrå mødt med enkelte indsigelser

LØKKEN-VRÅ:Nordjyllands Trafikselskab (NT) skal spare 10 mio. kr. og det kommer buspassagererne i Løkken-Vrå til at mærke. NT forventer at køre 9200 ture færre om året i Løkken-Vrå, når den nye køreplan træder i kraft 14. december, men det har ikke medført samme ramaskrig i Løkken-Vrå som i andre landkommuner i NT's område. NT's spareplan vil medføre besparelser på i alt 430.000 kr. på de busser, der kører i, til eller fra Løkken-Vrå. Fire ruter rammes På rute 209, Brønderslev-Løkken, omlægges aften- og weekendture til teletaxi. På rute 217, Vrå-Smidstrup-Vejby-Børglum-Løkken, erstattes bussen på skole-fridage af teletaxi. På skoledage nedlægges afgangene klokken 9.35, 17.08 og 18.05 fra Vrå og klokken 8.15, 16.20 og 17.40 fra Løkken. Her indsættes også teletaxi. Samme opskrift bruges på rute 218, Hjørring-Sdr. Harritslev-Rakkeby-Hæstrup-Hjørring. Afgangene fra Hjørring klokken 6.15, 8.25, 16.15 og 17.50 erstattes af teletaxi og på ikke-skoledage køres der udelukkende med teletaxi. Sommerruten Skagerakkeren, der kører på strækningen Skagen-Hirtshals-Hjørring-Løkken-Blokhus, består både af ekspresture og almindelig kørsel med mange stop. Ekspresturene foreslås nedlagt helt, da de kun benyttes af gennemsnitligt syv rejsende dagligt udenfor højsæsonen og af gennemsnitligt 15 rejsende i højsæsonen. Én kunde-klage Kun én kunde har klaget over de besparelser, der rammer busdriften i Løkken-Vrå Kommune. - Rute 209 er eneste offentlige transportmiddel mellem Brønderslev og Løkken, og det forekommer fatalt, at både aften- og weekendtrafikken nu totalt skæres væk. Det er velkendt, at teletaxaer kun benyttes i ringe omfang, når ordinære ruter fjernes, skriver kunden i sin indsigelse imod den nye køreplan. Brønderslev Kommune protesterer også imod indgrebene imod rute 209, mens den eneste kommentar fra Løkken-Vrå Kommune til NT's spareforslag er, at Skagerakkeren burde nedlægges helt, da der efter en reduktion i antallet af afgange må forventes endnu færre passagerer på ruten. Endelig beslutning Baggrunden for, at NT går efter at reducere omkostningerne er, at statens tilskud til taksterne forsvinder fra og med 2004. Desuden har amtsrådet pålagt NT at finde besparelser, og det har NT gjort ved at nedlægge, afkorte eller sammelægge ruter med lavt passagertal og ved at reducere betjeningen til det absolut nødvendige på ruter, der hovedsageligt benyttes af skoleelever og uddannelsessøgende. Desuden nedlægges tyndt belagte afgange om aftenen og i weekenden eller erstattes af teletaxi. Forslaget har været i høring hos kommuner, undervisningssteder, institutioner og andre berørte parter. Den endelige beslutning om køreplanen forventes truffet på mødet i NT's bestyrelse 13. juni.