Skolelukninger

Kun fire imod at lukke skolen

Kappelborgskolens støtter har været tavse i dette års høringsrunde

SKAGEN:Tre byrådsmedlemmer stemte i juni imod en lukning af Kappelborgskolen. Kommunen har desuden fået fem høringssvar til en ny skolestruktur. Kun fire af henvendelserne er imod en ny skolestruktur, der betyder lukning af Kappelborgskolen om to år. I 2001 kom der flere end 60 indsigelser mod skolelukningen, men frontkæmperne fra 2001 har ikke ladet høre fra sig denne gang. De stiller måske de samme spørgsmål som et forældrepar netop nu gør i en indsigelse: "Hvor er det ærgerligt at de politikere, man stolede på og som man troede havde gode visioner for byen og dens gamle skole, svigter uden at have forsøgt at tænke lidt anderledes. Hvad kan man nu forvente og hvad kan man stole på?" En forældre foreslår, at der fremover skal være to specialiserede skoler i Skagen. En skole for de mindste elever op til og med 5. klasse og en skole for elever fra 6. til og med 10. klasse. Skolebestyrelsen ved Kappelborgskolen skriver, at besparelserne ikke er retfærdiggjort eller dokumenteret. Bestyrelsen, der er mild i formuleringen, mener, at hvis skolen skal lukke, skal det sikres, at det sker på skolebørnenes præmisser. Høringssvaret fra skolebestyrelsen slutter således: "Da en skolelukning vil berøre alle skolebørn i Skagen Kommune, skal dialogen være på tværs af samtlige skoler og instanser, med hovedvægten lagt på ønsker fra Kappelborgskolens elever." De tre sidste høringssvar er fra forældre, der mere eller mindre bombastisk taler for at bevare Kappelborgskolen. En forældre understreger, at hvis der skal lukkes en skole, så er Kappelborgskolen den forkerte at lukke. Der er et utroligt givende skolemiljø. "Desværre er denne type kvaliteter svære at beskrive og får sjældent den plads i debatten som de burde have, selvom netop det daglige virke fra dem, der færdes på en skole, er det det hele handler om." En forældre frygter, at undervisningen bliver forringet for alle skolebørn i Skagen, men ikke mindst de svage elever vil stå som tabere. Alt tyder således på, at byrådet i løbet af dette efterår beslutter at lukke Kappelborgskolen i august 2005. De kommende måneder skal bruges til at planlægge flytning og omrokeringer af elever og personale.