Kirketerp

Kun for rygere?

ADVARSLER:Svar til Anne Iversen Hansen (”På kanten” 20.2.): Ang. cigaretter, whisky og mobning har A.I.J. præsenteret et eklatant eksempel på sidstnævnte. Det må vel være gået op for de fleste, at man generer andre mennesker mindst muligt, hvad enten man er ryger, alkoholiker eller kører i firhjulstrukne biler. Jeg kan forstå, at A.I.H. kun har problemer med rygerne, dog med den sidegevinst, at hun kan sidde og nyde synet af folk, som står ude på gaden og får sig en smøg, mens hun kan sidde inden i varmen og drikke whisky. Måske tænker A.I.H. ikke på, hvor farlig whisky og andet sprut er, for det står der jo ikke noget om på flasken. Der burde jo stå, at man pådrager sig skumpelever og udsætter andres og sit eget liv for død og invaliditet samt af 93 pct. af alle tilfælde af hustruvold og børnemishandling skyldes indtagelse af whisky og andet sprut. Det er jo tankevækkende, at det kun er på smøgerne, der skal stå advarsler. Hvis mantænker på forurening, eksempelvis sprøjtegift af enhver art, så hedder det plantebeskyttelsesmiddel, så det er der jo ingen problemer med, vel? Henning Jensen Bradstedvej 15, Kirketerp