Lokalpolitik

Kun for sjov?

TIL BYRÅDET: Kære Byråd. Efter det netop afholdte byrådsmøde var Borgmesteren ude med riven og hævdede, at der aldrig havde været omtale af vej gennem Nordre purker. Jeg vil gerne tillade mig at referere fra ØK møde den 20. juni side 94: Økonomiudvalget: Det foreslåede areal B14 i Skørping for årene 2005-2017 fastholdes i kommuneplanforslaget. Endvidere udlægges matr. nr. 42aa og nr. 42ab, Fræer, som nyt boligområde, og dette vejforsynes fra Hanehøjvej, fra Petersmindevej(over spejderarealet) og fra den eksisterende vej fra Purhusvej gennem Nordre Purker til ovennævnte matr. nr. 42ab og 42aa. Øvrige dele af planlægningsoplægget tiltrædes som baggrund for det videre arbejde med kommuneplanforslaget. Jeg kan jo kun tolke det således at beslutninger i ØK kun er for sjov?