EMNER

Kun forretning?

POST DANMARK: bent brev til postmesteren i Aalborg: Er Post Danmark blevet for meget forretning og for lidt postvæsen? Beboerne på Fellinghøjvej i Hem syd for Mariager har i denne vinter gentagne dage måttet undvære postomdeling. Vi tilhører et såkaldt yderdistrikt - ude på landet og fjernt fra postmesteren i Aalborg, som vi angiveligt hører under. De flinke bude, som vi kommunikerer godt med - når de når ud til os - skal ikke lastes for en dårlig planlægning fra distriktets side. De har fået besked på at vende hjem, når deres arbejdsdag er færdig, og den ikke omdelte post tager de så med tilbage. Næste dags bunke er så endnu større. Budene har endvidere fået at vide, at reklamer har første prioritet og brevpost kommer i anden række. Firmaet post danmark er åbenbart så afhængig af reklameindtægter, at det går ud over postomdelingen, men en effektiv postdistribution bør vel være den offentligt ejede virksomheds vigtigste funktion overfor alle borgere - også ude på landet. At vi kun modtager post hver anden dag har som konsekvens, at privat post ikke når frem i tide, at virksomheder - herunder landbrug - modtager forretningskorrespondance for sent og at vores aviser er fra dagen før. Det kan vi ikke være tjent med. Vi forventer en forbedring af omdelingen og ser frem til at høre desangående fra postmesteren.