Kun i Folketinget for pengenes skyld?

TILSKUD:Jeg har svært med at have medlidenhed med de folketingspolitikere, der føler det urimeligt, at de kan miste 20.000 kr. i tilskud til dobbelt husførelse, hvis de har flere end 125 årlige flyrejser. At nogen f.eks. udtaler, at det er dødurimelig, ikke orker at sidde i Folketinget osv., hvis de mister de 20.000 kr. til dobbelt husførelse, viser jo kun, at man ikke sidder i tinget af ideologiske grunde, men mest fordi at man her kan man tjene mere og have flere goder end mange andre almindelige mennesker. De samme politikere har ikke svært ved at lave love, der tvinger arbejdsløse på efterløn, når de forud for deres 60 års dag har været ledige over 130 uger. Ikke nok med at de tvinges på efterløn, men de får også hvert år modregnet fem pct. af deres eventuelle depoter på surt opsparede ratepensioner/kapitalpensioner i de fem år, de er på efterløn. De bliver også beskyldt for at de hellere vil spille golf end at arbejde. De mister et større beløb end de 20.000 kr., politikerne klager over at måtte miste. Kan de ikke undvære disse beløb, synes jeg, de bør stoppe som politikere. Jeg er normalt ikke enig med Thomas Krog i ret meget, men på dette område er jeg fuldstændig enig. Stop klynkeriet, I kære folketingspolitikere. Så ringe er I da heller ikke lønnet for de 108 mødedage i Folketinget, hvor I sikkert ikke deltager i dem alle.