Orlovsordninger

Kun kort tid til at bestille børneorlov

KØBENHAVN:En måneds tid. Det er den tid, forældre får til at svare på, om de har tænkt sig at holde børnepasningsorlov inden 2011. Svarbrevene, der skal være Arbejdsformidlingen (AF) i hænde senest 1. april, er nemlig fortsat i trykken og kan tidligst sendes ud i slutningen af februar, når politikerne har vedtaget ændringer for orlovsordningen. Omkring 660.000 forældre venter i øjeblikket på brev. Som følge af udvidelsen af EU vil reglerne for børnepasningsorlov blive ændret. Forældre til børn mellem to og ni år skal derfor inden 1. april melde tilbage til AF, om de ønsker at bevare muligheden for at søge orlov. Hvis de siger ja tak, kan de senere søge om børnepasningsorlov på samme betingelser som tidligere - dog skal orloven holdes inden 2011, hvor ordningen falder væk. Med ændringerne vil man udelukke borgere fra de nye EU-lande, der kommer med i EU til maj i år, fra at benytte sig af ordningen. Lovforslaget tredjebehandles 19. februar. Først herefter kan brevene sendes af sted fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. - Vi skal være forud for 1. maj, hvor det store regelkompleks omkring udvidelsen af EU træder i kraft, og loven skal være vedtaget i Folketinget, inden vi må sende brevene ud, så vi har simpelthen ikke længere tid. Derfor har vi også arbejdet på højtryk for at kunne sende alt ud, så snart alt er vedtaget. Hvis vi først skulle til at gå i gang da, ville vi måske ende med kun at have en uge eller 14 dage, siger fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsen Holger Spangsberg Kristiansen. For at huske forældrene på at melde ja eller nej lancerer Arbejdsmarkedsstyrelsen også en annoncekampagne i de landsdækkende medier og tager kontakt med organisationer og ministerier med ansatte i udlandet. Netop på grund af den korte tidsplan har styrelsen fået lov at bruge penge til trykningen af breve og reklamer om tidsfristen, inden lovforslaget er vedtaget. Konsekvenserne for de forældre, der ikke når at melde sig til inden fristens udløb, er nemlig store. De mister muligheden for senere at holde orlov. Og da tilmeldingen ikke er bindende, er det bare om at melde sig til, siger kontorchef i Arbejdsdirektoratet, Lise Fangel. - Der er tale om en registrering og en ren teknisk ting, hvor du får et lille hak i edb-systemet. Så kan du når som helst frem til, at barnet er ni år, søge om børnepasningsorlov, hvis du ønsker. Du kan også lade være, siger Lise Fangel. Det vides af gode grunde endnu ikke, hvor mange forældre der vil melde sig til orlov. /ritzau/