Lokalpolitik

Kun lidt at glæde sig over

Nogle bygger læhegn, når forandringens vinde blæser - andre bygger vindmøller. Og som udgangspunkt er møllebyggerne naturligvis de klogeste.

Regeringen opfatter uden tvivl sig selv som møllebyggere med gårsdagens oplæg til kommunalreform. Men det er ikke ganske ligetil at bygge møller - det kræver indsigt, omhu og tålmodighed. Oplægget og hele processen omkring reformen tyder ikke på, at de tre egenskaber har været lige fremherskende. Det er dog et fremskridt, at regeringen nu har erkendt, at reformen skal have et ekstra år for at bliver funktionsdygtig. Men det gør ikke i sig selv oplægget mere appetitligt. Set med nordjyske briller er det svært at glæde sig over forslaget. Når amterne forsvinder, så mister landsdelen et element, der samler og udvikler Nordjylland. Ved at give kommunerne større magt, men udradere de regionale led, sikrer staten sig i virkeligheden langt større magt. Og det kan meget vel vise sig at være til skade for Nordjylland som region. Nordjylland bliver dværgen blandt de fem foreslåede regioner. Det gælder kun for sygehusene - som jo bliver regionernes eneste opgave. Men det gode samarbejde med Viborg Amt, som det nordjyske sygehusvæsen har oparbejdet om blandt andet kræft og hjertesygdomme, kommer i alvorlig fare - for alt andet lige vil den regions hovedby overtage opgaverne. Og det vil sige Århus. De seneste år har Aalborg Sygehus og universitetet knoklet for at skabe en nordjysk lægeuddannelse. Reformforslaget kan let knuse det arbejde, hvis landsdelen ender med et amputeret sygehusvæsen. Nu er forslaget lagt frem til debat og politiske forhandlinger. En afgørende forudsætning for at skabe en holdbar reform er enighed mellem landets to største og vigtigste partier - nationalt, regionalt og lokalt - Socialdemokraterne og Venstre. Ellers er vejen åbnet for det totale kaos efter næste folketingsvalg. Det vil også være økonomisk uansvarligt at vedtage en reform, før der er skabt overblik over prisen. Blandt mange andre spørgsmåltegn er kommunernes overtagelse af beskæftigelsesområdet. Det må ikke blive sådan, at pengene til den kommunale dagpleje er afhængig af, om en stor koncern lukker sin lokale afdeling.