Kun mørkesyn og mavesurhed?

Der er en grund til, at Ole Stavad er tidligere og ikke den nuværende minister. Én af årsagerne er uden tvivl Socialdemokraternes uholdbare skattepolitik, der betyder den ene nye og forhøjede skat og afgift efter den anden.

S-KRITIK:Anderledes ser det ud med forårspakken. Forårspakken betyder ikke forringelser for nogen. Derfor er det mildest talt en forvrængning af billedet, når Ole Stavad 31.3. påstår, at kun de højtlønnede får glæde af regeringens initiativ. Regeringens initiativer er udformet, så de største relative stigninger i rådighedsbeløbet sker for lav- og mellemindkomstgrupperne. Så mon ikke Stavads påstand dækker over Socialdemokratiets desperation? Regeringens forårspakke indebærer, at SP-bidraget på 1 pct. af lønnen suspenderes i 2004 og 2005, hvilket bidrager til en stigning i rådighedsbeløbet for alle bidragsydere. Derudover hæves grænsen for mellemskatten med i alt ca. 50.000 kr. De gennemførte skattenedsættelser og suspensionen af SP-bidraget bidrager til, at råderummet for en almindelig familie med arbejde i 2004 forøges med ca. 11.000 kr. årligt eller næsten 1.000 kr. om måneden. Det større rådighedsbeløb for familierne betyder for det første et større privat forbrug, hvilket vil påvirke den økonomiske vækst og beskæftigelse positivt. For det andet bliver det mere attraktivt at arbejde ekstra og deltage på arbejdsmarkedet, hvilket bidrager til et stigende arbejdsudbud. Det er vurderingen, at forårspakken, sammen med hidtidige finanspolitiske initiativer, samlet set kan reducere den registrerede ledighed med ca. 22.000 personer frem mod årsskiftet og ca. 22.000 personer i 2005 for året som helhed. Det eneste, Socialdemokraterne og Stavads mavesure kampagne bidrager til, er at skabe et mørkesyn omkring dansk økonomi. Et mørkesyn, der i værste fald kan skade dansk økonomi og de arbejdsløse.