Kun én DF'er direkte imod

Anita Knakkergaard er ene om at tale direkte imod en ny Limfjordsforbindelse over Egholm

NORDJYLLAND:Da de nordjyske kommuner og regionen for et par uger siden nåede til enighed om at anbefale en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, var det med den tilføjelse, at det skal være staten, som finansierer projektet. – Jeg er opmærksom på, at det er et behov for en ny forbindelse over Limfjorden. Sådan set har jeg ikke tænkt mig at blande mig i diskussionen om linjeføringen. Det er godt, hvis der er lokal enighed, så det ikke går som med diskussionen om en ny motorvej ved Silkeborg, hvor afgørelsen trak ud, fordi man ikke kunne nå til enighed, siger Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen. Han tilføjer, at det, der vil indgå i overvejelserne på Christiansborg, er de lokale ønsker, de miljømæssige vurderinger (VVM-redegørelser) - og også økonomi. - Stort behov Partifællen Ib Poulsen, valgt i Aalborg Ø, er helt klar i mælet: – Min personlige opfattelse er, at der er behov for en forbindelse over Egholm, og det passer jo så også sammen med de lokale ønsker. Det er godt, at man er nået til enighed, ellers risikerede vi, at diskussionen blot fortsatte, og der ville aldrig ske noget. Den nordjyske enighed kan blive meget vigtig, når vi til efteråret på Christiansborg skal til at forhandle om de fremtidige trafikinvesteringer. Men Bent Bøgsted undrer sig: – Jeg vil se, hvad der kommer af anbefalinger fra kommunerne. Det vigtigste er, at man lokalt når til enighed. Det vil jeg tage hensyn til. Egentlig havde jeg helst set, at det blev en løsning med et tredje tunnelrør, og jeg forstår ikke, hvordan man har fået overbevist borgmestrene på Læsø og i Frederikshavn om, at det er bedst at bakke op om linjen over Egholm, siger Bent Bøgsted. - Letkøbt enighed Den enighed, som de nordjyske borgmestre og regionen nåede frem til for et par uger siden, gør ikke det store indtryk på Anita Knakkergaard: – Det er jo let nok at blive enige, hvis man blot sender regningen videre. Hidtil har vi i Dansk Folkeparti sagt, at vi vil betale det, som en løsning med et ekstra tunnelrør vil koste. Så måtte man næsten selv bestemme, hvor den skulle placeres. Så har jeg, fordi jeg bor i Aalborg Kommune, sagt, at jeg gik ind for et tredje tunnelrør. Det vil skåne naturen på Egholm. Nu har vi jo også for et par dage siden set statsministeren gå ud og tale om at tage naturen og miljøet med i vurderingen af trafikprojekter, siger Anita Knakkergaard. Efter hendes opfattelse burde man for længe siden have taget fat på løsningen med et ekstra tunnelrør. – Men jeg mener, at man skal bevare reservationerne til en vestlig linje. Det kan blive aktuelt langt ude i fremtiden. Indtil det sker, kan vi lade de reserverede arealer ligge hen som naturområder. I øvrigt mener jeg, at man kan afhjælpe mange trafikproblemer ved i højere grad at satse på den kollektive trafik, siger Anita Knakkergaard.