Redningsvæsen

Kun én større brand i 2002

To gange i 2002 havde brandvæsenet i Farsø assistance fra nabokommunerne, men det blev kun til én større brand i det forløbne år. Det var i forbindelse med branden på møbelfabrikken Dambre, hvor slukningstog fra Aars samt beredskabscentrene i Løgstør og Thisted assisterede. Det blev oplyst af den ny beredskabschef, Anders Brosbøl, ved nytårsparolen hos Falck på Holmevej. Han kunne også fortælle, at der havde været færre brande i det forløbne år. Det samlede antal alarmer om brande var således på 44 mod 46 i 2001. Af beredskabsachefens oplysninger fremgik også, at tre ud af fire brande opstod om dagen eller om aftenen. Stationsleder hos Falck, Tommy Sørensen, konstaterede i sin tale ved nytårsparolen, at Farsø Kommune har et godt brandberedskab. - Køretøjerne er moderne, vi er hurtigt ude og brandmændene er veluddannede og meget højt engagerede. Dog har vi på det sidste konstateret, at vi til tider har et problem med at skaffe folk i dagtimerne. En af årsagerne hertil er, at vi, inden mejeriet lukkede, havde tre brandmænd derfra. De har fået andet arbejde uden for kommunen, og det kan mærkes i dagtimerne, sagde Tommy Sørensen. Han oplyste videre, at stationens vogne i 2002 kørte 100.000 km, hvilket svarer til de foregående år. Omkring personalet nævnte stationslederen, at det er uændret, samt brandassistent Finn Mathiasen har haft 10 års jubilæum som brandmand. Nytårsparolen hos Falck havde også deltagelse af borgmester H. O. A. Kjeldsen, der takkede personalet for deres indsats.