EMNER

Kun på midlertidigt ophold

Inden det hele går helt grassat, skal vi så ikke blive enige om, at det at være afvist asylansøger betyder, at du som person har midlertidigt fristed i et land.

Altså sådan blot for at få det hele ned på jorden igen her i Danmark, hvor vi - forhåbentlig da - fortsat går ind for den gamle tese: lands lov at følge eller land fly. For problemet med de asylansøgere, der fortsat er her i landet, er egentlig ikke, at de er her, men at de er her på et ulovligt grundlag. Og det er ensbetydende med, at de hele tiden har vidst, at de hurtigst muligt skal rejse tilbage til deres hjemland. Vi har instanser i Danmark, indført af det samlede Folketing, der tager sig af asylansøgning. Og når denne folkelige instans har gjort op, at den eventuelle asylansøger afvises, ja så skal vedkommende snarest muligt tilbage til sit oprindelsesland. Og så er den for så vidt ikke længere. Men klart. Hvis et flertal i Folketinget ønsker, at den af samme Folketing indsatte instans skal ophøre, ja så ophører den. Og som sagerne ser ud pt. så kan det da godt være, at der tegner sig et flertal for dette, bestående af EL, SF, S og R samt - ser det ud til - ikke mindst Ny Alliance! Og så er det, dét. For lands lov at følge eller land fly, som skrevet står. Selvfølgelig skal folkesocialisten Villy Søvndal gå rundt med sit påtagne smil og snakke om menneskesyn i denne situation, og socialisten Helle Thorning snakke om lederskab, og meget passende allianceføreren Naser Khader snakke om forvirring. For hvem er ikke forvirret nu og her. for det hele handler om at tegne et billede af en regering, der er imod de 85.000 underskrifter, organisationen Amnesti Nu ifølge bl.a. dagbladet ¿Information¿ afleverede på Christiansborg forleden. Ganske vist har samme ¿Information¿ åbenbart vanskeligt ved at tælle, for på side 3 af 23/10 d.a. drejede det sig om 90.000 og samme dag, men på side 24, handlede det om 85.000 - og i øvrigt også samme dag - stort opsat - drejede det sig om 100.000. Men ikke et ord om de godt 5 millioner, der ikke havde skrevet under. Men sådan er der jo så meget.