Retspleje

Kun politi og anklagemyndighed blev hørt om agentudspil

KØBENHAVN:Hverken forsvarsadvokaterne eller dommerne blev hørt, da justitsminister Lene Espersens (K) skruede det lovudkast sammen, der udvider politiets brug af agenter i de kriminelle miljøer. Det var kun politiet og anklagemyndigheden, der var inviteret, og formanden for Dommerforeningen, dommer Henrik Linde, slår fast, dommerstanden gerne havde deltaget i lovforberedelsen. - Som udgangspunkt ser dommerne gerne, at et så kontroversielt område bliver underkastet en grundig behandling med alle medspillere involveret, siger Henrik Linde, der tilføjer, at dommerne så til gengæld nu har frie hænder til at komme med kritik under forslagets høring. Justitsministeren foreslår blandt andet, at meddeleres identitet skal kunne holdes hemmelig for de tiltalte og deres forsvarere. Advokat Elsebeth Rasmussen, der er sekretær i Landsforeningen af Beskikkede Advokater, mener, at justitsministeren bevidst har valgt at holde forsvarsadvokaterne udenfor. - Justitsministeren har valgt at lade det forberede i en arbejdsgruppe uden repræsentanter for advokaterne, dommerne og de juridiske fakulteter, og derved har lovforberedelsen fået en slagside, siger advokat Elsebeth Rasmussen, der samtidig finder brug af civile agenter "overordentlig betænkeligt": - Det kan føre til forbrydelser, som ellers ikke ville være begået, men også til at folk bliver dømt for noget, de ellers ikke ville være blevet dømt for, siger Elsebeth Rasmussen. Politimester Jørn Bro fra Glostrup Politi erkender, at der nødvendigvis vil komme ubehagelige sager, når politiet skal basere sig på oplysninger fra anonyme og kriminelle meddelere. Men som den organiserede kriminalitet har udviklet sig, er der et stort behov for at kunne beskytte meddelerne - ellers kan politiet ikke følge med, anfører politimesteren: - Når man arbejder med meddelere fra det kriminelle miljø, er det ofte meget blakkede personligheder med et dubiøst forhold til sandt og falsk. Derfor fordrer det en meget professionel håndtering af deres oplysninger, siger Jørn Bro og fortsætter: - Der vil med jævne mellemrum dukke sager op, hvor det lyser igennem, at der er tale om et hævnmotiv eller et forsøg på at trænge andre ud af markedet ved at give politiet nogle falske oplysninger. Det vil give anledning til nogle pinlige debatter, både i retssalen og i offentligheden, og dem må vi så tage. Rigsadvokat Henning Fode afviser dog, at regeringens lovforslag om brug af civile agenter indebærer risiko for, at uskyldige bliver dømt. Rigsadvokaten mener heller ikke, at det kan føre til forkerte domme, at en tiltalt og hans forsvarer kan blive afskåret fra at kende identiteten på den meddeler, der er kommet med belastende oplysninger om den tiltalte. Det frygter advokat Niels Forsby, der er formand for forsvarsadvokaterne, ellers. - De foreslåede regler om agentvirksomhed og udelukkelse af visse dele af politiets materiale (fra forsvareren og den tiltalte, red.) kender man fra en lang række andre lande. Det er fortsat anklagemyndighedens forpligtelse at sikre, at skyldige bliver dømt og uskyldige ikke, siger Henning Fode. Selv om politiet får mulighed for at bruge agenter på en mere fremadrettet måde, betyder det ikke, at retssikkerheden sættes over styr, siger Københavns Politis chefkriminalinspektør, Per Larsen. - Der er tale om sund fornuft og om at flytte en lille, men meget væsentlig streg i sandet for at give politiet bedre arbejdsvilkår, siger han. Justitsminister Lene Espersen (K) afviser også selv, at borgernes retssikkerhed sættes over styr med de mange nye indgreb, som politiet får adgang til: - Det ændrer selvfølgelig ved nogle helt grundlæggende principper, men jeg synes, at vi meget nøje har forsøgt at afbalancere forslaget, så det stadigvæk retssikkerhedsmæssigt er fuldt ud forsvarligt, siger Lene Espersen. Justitsministeren har udsigt til bred politisk tilslutning til at give politiet betydeligt bedre muligheder for at bruge agenter - såvel civile som politifolk - i kampen mod organiseret kriminalitet. Lovudkastet bliver nu sendt i høring, og justitsministeren håber at kunne få det endelige lovforslag vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie. /ritzau/