Ungdomsuddannelser

Kun produktionsskole, hvis nødvendigt

PRODUKTIONSSKOLER:Ole Bruun, Asaa, skriver i lørdagsavisen at borgmester Mikael Klitgaard skal holde fingrene fra produktionsskolerne. Det kan kun have det ene formål at profilere sig selv forud for det kommende kommunalvalg. Vi skal selvfølgelig kun have produktionsskoler, hvis det er meget nødvendigt, idet problemet med aktivering af disse unge mennesker er opstået på et meget tidligere tidspunkt og derfor er noget som skal tages vare om allerede i folkeskolen, hvor denne gruppe unge burde samles til en anden og mere erhvervspræget undervisning, således at de ikke får det ene nederlag efter det andet og derved tilsidst mister troen på at de overhovedet kan bruges til noget fornuftigt og blive en del af et velfungerende samfund. Med hensyn til kommunens nuværende økonomi, som du også kritiserer borgmestren for, skal jeg blot tilføje at du burde feje for egen dør først, idet det jo er de grupper du anser for at være dine egne kernevælgere der har brugt pengene.