Kun stikprøver efterlyses i sag om ankeafgørelser

EMNER 15. februar 2005 05:00

I referatet fra socialudvalgsmødet 7. februar står der: Ankeafgørelser for år 2004 efterlyses. Det kan rimeligvis tolkes på flere måder, men for undertegnede betyder det, at udvalget afventer tallet for de sager, som Det sociale Nævn i 2004 sendte tilbage til Hirtshals Kommune, fordi nævnet enten ændrede beslutningen eller bad Hirtshals Kommune kigge på sagen igen. Det kunne være et interessant tal, fordi der tidligere har været tale om, at 40 procent blev sendt tilbage. Nu er statistik ofte en underlig størrelse, men man må på den anden side sige, at hvis Hirtshals Kommune tenderer til ofte at ligge højt, kunne det være betimeligt politisk at kigge på praksis for sagsbehandling. Det er den væsentligste grund til, at man efterlyser ankeafgørelser for år 2004. Jeg er derimod helt uenig i, at det skulle betyde, at udvalget nu skulle blive præsenteret for samtlige de sager fra 2004, hvor Det sociale Nævn har returneret til Hirtshals Kommune. Det har jeg bestemt ikke tilsluttet mig på mødet Der kan højst blive tale om, at enkelte sager trækkes frem for at illustrere praksis og procedure, men det beror som anført på den før omtalte procentsats. Det er rigtigt, at udvalget bør orienteres, når der forekommer " langvarige, komplicerede eller mærkværdige sager." Det er muligt, at man således kan fange en del sager, før pressen når at skrive om dem, men man skal huske på, at pressen går sine egne veje. Det er på sin vis positivt, at udvalget nu skal have sager fremsendt en uge før mødedato, men det er naturligvis også lidt af et tveægget sværd, fordi helt aktuelle punkter så let kan komme til at afvente det næste møde. Slutteligt skal jeg sige, at min opgave i Socialudvalget skal være af politisk art og ikke et forsøg på at bestride en administrativ rolle.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...