Kun ét barn

Åbent brev til EU-klimakommissær Connie Hedegaard: Kære Connie Hedegaard Jeg har de seneste dage fulgt debatten om resultaterne fra COP 17. Jeg deltog i COP 15 via NGO "OSJ", men blev mødt med negative kommentarer omkring mine forslag og argumenter.

Debatten kører frem og tilbage, og på intet tidspunkt er der nogen, som vil diskutere den reelle årsag. Det er menneskene, som sviner og ødelægger klimaet. Hvis man som hovedregel pålagde menneskene ansvaret, så var næste fase at forsøge at finde en metode, hvormed man kan stoppe væksten, eventuelt reducere antallet af mennesker på jorden. FN regner med, at vi vokser fra 7 milliarder i dag til 9 milliarder i år 2020. Det bliver svært at skaffe føde til 9 milliarder mennesker uden at vi risikerer at skulle skaffe mere landbrugsland på bekostning af bl.a. regnskovene. Jeg foreslår at man meget mere drastisk og via FN indfører en global børnebegrænsning, således at hver kvinde i næste generation kun må føde ét barn i lighed med politikken i Kina. Når de 30 år er gået, vil Jordens befolkningstal ligge på mindre end fem milliarder. Så får vi ikke brug for så mange biler, flyvere, kreaturer og de fleste andre ting og goder hvormed vi over belaster klimaet. Teknologi er rart at have i baghånden, men vi er ganske enkelt ikke rige nok til, at vi kan løse problemerne på denne måde. En begrænsning af menneskeheden bør indgå som det allervæsentligste bidrag til klimaforbedringerne.