Lokalpolitik

Kun ét bud på byforskønnelse

HADSUND:Da Hadsund Kommune for en god måneds tid siden besluttede at iværksætte et beskæftigelsesprojekt til forskønnelse og oprydning i anledning af byens dobbeltjubilæum, var det økonomiudvalgets ønske, at inddrage et privat firma. Ikke til at rydde op og gøre rent, men til at lede og fordele arbejdet og holde opsyn med de kontanthjælpsmodtagere, der skulle udføre det praktiske arbejde. Sådan bliver det ikke. Efter at opgaven har været i indbudt licitation, har kun et enkelt firma svaret positivt tilbage. Buddet lever imidlertid ikke op til forventningerne hos kommunen, og byrådet måtte på sit møde mandag igen have sagen op at vende. Resultatet blev, at man opgiver at få et privat firma til at påtage sig opgaven. Bemærkelsesværdigt nok med en næsten enstemmig beklagelse af, at det ikke kunne lade sig gøre. - Jeg havde gerne set, at et privat firma havde påtaget sig opgaven, for så var der en chance for, at en eller måske flere af kontanthjælpsmodtagerne i projektet kunne have fundet varig beskæftigelse i firmaet bagefter. Det er jo i hvert fald sikkert, at de ikke kan fortsætte i kommunalt job, sagde Mogens Jespersen, ordfører for Venstre, der traditionelt er positivt stemt over for at lade private overtage opgaver fra det offentlige. Beklagelsen var dog lige så stor hos Rita Moore, hvis parti, Socialdemokraterne normalt er mere skeptiske. I stedet besluttede byrådet at lade den kommunale beskæftigelsesvirksomhed, Virksomheden Hadsund, tage opgaven. Herfra vil man nu finde og ansætte en projektkoordinator, så arbejdet kan gå i gang. Med beslutningen følger de 150.000 kroner, byrådet havde regnet med at yde til det private firma. Det kan til gengæld vise sig at være en fordel, mener socialudvalgsformand Poul Bergmann (S). - Vi er da nogle stykker, der mener, at Virksomheden Hadsund skal kunne varetage vores straksaktivering, når og hvis aftalen med Frelsens Hær udløber til november, og jeg synes, det er specielt godt, hvis de grønne arealer kan komme ind i billedet. Borgmester Karl Christensen bifaldt også beslutningen, som efter hans opfattelse gerne skulle danne skole. - For jeg skulle hilse og sige, at der er nogle steder i Hadsund, hvor private burde have dårlig samvittighed. Men lad os nu gå forrest og vise vejen, opfordrede han sine byrådskolleger. Skulle det nu ikke vise sig at mobilisere de private i større stil, så får man i det mindste, som Mogens Jespersen udtrykte det, "gjort rent for 150.000 kroner". Det skal seks kontanthjælpsmodtagere gøre i løbet af efteråret.