Kun til de nedslidte?

EFTERLØNSREFORM:Sidst i 90'erne blev dagpengereformen ændret. Vi kom til at betale for at få ret til at komme på efterløn. Mange sagde nej, men da vi fik at vide, at hvis vi betalte til efterløn, kunne vi ikke ryge ud af dagpengesystemet, hvis vi blev afskediget, efter at vi var blevet 55 år, ombestemte mange sig og valgte at betale. Hvis efterlønnen bliver fjernet, hvad så med den ordning? Den forsvinder vel også. Det bliver sagt så meget om, at der vil blive noget andet til dem, der er nedslidte. Hvad kommer der? Kontanthjælp, som man ikke kan modtage, hvis éns ægtefælle har indtægt. Sygedagpenge kan man kun få i kort tid. Førtidspension, som det kan tage flere år om komme igennem med, og er det ikke også ligesom et skab, hvor man opbevarer ting, man ikke har brug for mere. Jamen, er det ikke dejligt? Efterlønnen er en frivillig ordning. Du kan stadig arbejde, medens du er på efterløn, godt nok bliver du modregnet af din indtjening. Men mister ikke retten til efterløn. Og husk at satsen for modregning er højere end den timeløn, en ufaglært kan få. Men for arbejdsgiverne er det en torn i øjet, at man ikke kan misbruge efterlønneren, for man kan bare sige tak for denne gang og så få fuld efterløn igen. Så efterløn er mange ting og en meget fleksibel ordning, som kan indrette sig efter behovet for arbejdskraft. Når pressen spørger efter folks mening om efterløn, så er det enten meget unge, man spørger, eller også er det højtuddannede. Hvorfor spørger man ikke de personer, som er tættere på. For personer på 20-25 år aner ikke en pind om, hvordan de har det, når de kommer til efterlønsalderen, eller hvordan arbejdsmarkedet ser ud til den tid. Men det skyldes garanteret, at man ikke ønsker det rette svar.