EMNER

Kun til irritation?

Åbent brev til partilederne Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt, Lene Espersen, Margrethe Vestager, Villy Søvndal og Anders Samuelsen:

Mareridtsscenariet ser nu ud til at blive virkelighed: Vi risikerer, at stemmedeltagelsen ved valget 7. juni ender på 35 pct. Uanset at valget på mange måder har langt større betydning for borgerne end de lokale og nationale valg. Indtil nu har I siddet på jeres hænder. Man kunne næsten få en mistanke om, at valget for jer er et irritationsmoment, fordi det illustrerer, at med globaliseringen siver magten fra folketinget. Men når I ikke gider valget, hvorfor skulle befolkningen så? Nu må I påtage jer ansvaret som partiledere – også for at demonstrere, at den nationale politik og den europæiske hænger sammen. Hvis befolkningen skal tage Europa-Parlamentsvalget alvorligt, er det på høje tid, at I lancerer jeres debatskabende og inspirerende visioner og planer for, hvad I vil med Danmark i Europa i de kommende år. Det er ikke vigtige og relevante temaer, der mangler: en dynamisk og fornyende vej ud af finanskrisen, en fælles europæisk satsning på forskning, uddannelse og innovation, jeres visioner for de næste europæiske skridt i klimapolitikken, nye europæiske initiativer i energipolitikken (forsyningssikkerhed, energikilder), de kommende års miljøpolitik i Europa, en dynamisk og positiv integration af mennesker fra ikke-europæiske lande, visionerne for et mere sikkert og trygt Europa med et effektivt samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse, en visionær plan for fremme af vore europæiske værdier hos vore naboer (udvidelse og partnerskab) og i hele verden (fælles udenrigspolitik), og sidst, men ikke mindst: En dynamisk plan for, hvordan vi bedre og mere aktivt engagerer og involverer folk i det europæiske samarbejde. Jeres udmeldinger på de forskellige områder vil selvfølgelig være forskellige. Men det er netop pointen: EU er en politisk kampplads, hvor forskellige holdningerne brydes og hvor den enkelte kun får indflydelse, hvis han eller hun engagerer sig - og stemmer når der er valg til Europa-Parlamentet.