Kun to børn i dagpleje i Hjortdal

Små årgange og mere orlov dræner dagplejen

HJORTDAL:1. august blev antallet af dagplejer i Hjortdal halveret: Én dagplejer blev opsagt, og den tilbageværende dagplejer har kun to børn i dagpleje. - Vi må tilpasse antallet af dagplejer til børnetallet, og generelt er der færre børn til dagplejen i hele kommunen. Men vi regner med, at der kommer flere børn til i løbet af kort tid, oplyser dagplejeleder Ellen Matthäi. Små årgange i 2001 og 2002 er én af årsagerne til den dalende efterspørgsel på pasning til småbørn. I Hjortdal er der kun to børn født i 2001 og fire børn født i 2002. En anden årsag skal findes i den forlængede barselsorlov, som er 52 uger mod tidligere 24 uger. Orloven indebærer, at der kun kommer ganske få børn under et år i dagpleje. - Før havde vi omkring 25 børn under et år i dagpleje i hele kommunen. Nu er der sjældent mere end to-tre børn, forklarer Ellen Matthäi. I år forventer både forvaltning og politikere at nå op på det årlige gennemsnit på omkring seks-syv børn i Hjortdal, idet der allerede i årets første syv måneder er født fire børn. Ejvin Krukow (V), formand for børne- og kulturudvalget, vil ikke lade de små årgange vælte planerne om at udbygge Landsbyordningen Søstjernen ved Hjortdal Skole. - De to år med et dyk i børnetallet må ikke ødelægge vores planlægning. Vi skal passe på med at reducere og ødelægge på grund af tilfældige udsving, understreger han. Ifølge Ejvin Krukow er der i øjeblikket 18 børn i børnehave og 24 børn i skolefritidsordningen ved Hjortdal Skole, og da bygningerne kun er beregnet til 12 børnehavebørn og 14 i fritidsordningen, er der pladsmangel. Derfor er der afsat 1.125.000 kr. til at udvide landsbyordningen. Byggeriet skulle være begyndt i denne uge, men efter forslag fra skoleleder Bent Kjeldgaard blev byggeriet udsat, til der forelå en analyse af behovet for at modernisere kommunens skolebygninger generelt. Den analyse er klar nu og skal drøftes på kommunalbestyrelsens budgetseminar i næste uge.