Gymnasiale uddannelser

Kun to nye 1. g klasser i år i Fjerritslev

FJERRITSLEV:På fordelingsmødet i Nordjyllands Amt, hvor gymnasierektorer, embedsmænd og kulturudvalg har lagt sidste hånd på tildelingen af elever til de nordjyske gymnasier, er det blevet afgjort, at der kun oprettes to nye gymnasieklasser i Fjerritslev til august. Rektor Henning Galmar oplyser, at Fjerritslev Gymnasium må afgive seks af de 61 ansøgere, der har Fjerritslev som første prioritet, og det beklager han stærkt. - For et lille gymnasium som vores betyder det meget at miste 10 pct. af ansøgerne, og det er trist for de hjem og de unge, som det rammer, siger Henning Galmar. - Vi havde en model for, hvordan alle ansøgere kunne blive her, men den ville man ikke lytte til på mødet. Andre skoler skal da også flytte endnu flere elever end os, tilføjer han. Nu bliver der altså kun en sproglig og en matematisk klasse fra august i Fjerritslev. For øjeblikket er der tre 1. g klasser, men gymnasiet er egentlig normeret til fire klasser på hvert trin. Så i forhold til normeringen er der tale om en halvering i antallet af nye elever efter sommerferien. Årsagerne til den svigtende tilslutning i Fjerritslev er især, at ungdomsårgangene er små disse år, mange ønsker at tage 10. klasse på efterskole, og bygymnasier har fremgang på bekostning af landgymnasierne. Samlet er der for alle gymnasier i amtet tale om en fremgang i elevtal på 116 i forhold til ansøgertallet i fjor.

Forsiden