Lokalpolitik

Kun to protesterer mod Lidl-plan

Modstanden mod byggeri på den gamle teglværksgrund er tilsyneladende svækket

HOBRO:Noget tyder på, at protesterne mod det planlagte byggeri af et Lidl-supermarked og to boligblokke på Hostrupvej i Hobro er svækket. I hvert fald havde Hobro Kommunes tekniske forvaltning kun modtaget to egentlige indsigelser, da NORDJYSKE i går kontaktede forvaltningen. Sidste frist for at komme med indvendinger og kritik mod lokalplan 259, som den hedder, er i dag. Modstanden mod lokalplanen for den gamle teglværksgrund i Hobro var anderledes markant, da planen første gang blev offentliggjort i sommeren 2003. Dengang modtog Hobro Kommune en halv snes indsigelser, bl. a. fra borgere, der bekymrede sig for skolebørnenes trafiksikkerhed. Et flertal i Hobro Byråd stemte lokalplanforslaget ned i efteråret, blandt andet med henvisning til borgernes utryghed ved en forøgelse af trafikken på Hobros hovedfærdselsåre. Men da de to Venstremedlemmer Inger Klit Winther og Jan Hviid ændrede standpunkt, blev sagen fremlagt i byrådet igen. Og nu tegner der til et flertal for, når sagen skal til endelig afklaring i Hobro Byråds majmøde. Man kan derfor også tolke det begrænsede antal indsigelser på den måde, at borgerne har opgivet at protestere, fordi sagen synes at være tabt på forhånd. Set med byrådets øjne er stakken af ”gamle” indsigelser fra i fjor nu fuldstændig uinteressante. Kun nye indsigelser vil blive taget i betragtning, når det skal vurderes, om lokalplanforslaget kan godkendes eller ej. Det forklarer, hvorfor de to indsigelser, som teknisk forvaltning har fået, er gengangere fra i fjor. John Simonsen, Chorsvej 21, mener, at yderligere til- og frakørsler på Hostrupvej vil gøre vejen endnu farligere for skolebørn. Familiefaderen efterlyser tiltag, der gør noget for at beskytte de bløde trafikanter. Han savner vilje til en gennemtænkt løsning på Hostrupvejs trafikale problemer. John Simonsen foreslår en sti på teglværkets grund. Stien knyttes til en gangsti på Elmevej/Vinkelvej/Chorsvej med forbindelse til lysregulering på Banegårdsvej, eller en tunnel under Hostrupvej. Nabo til teglværksgrunden, Benny Christensen, peger på, at han vil miste sin adgangsvej, hvis projektet vedtages som det nu foreligger.