Kun udgift?

UDDANNELSE:Danmark skal leve af viden. Det er alle partier i Folketinget enige om, men regeringen vil ikke omsætte det til handling. Ungdomsuddannelserne er hårdt ramt af løbende nedskæringer i de ressourcer, der er til den enkelte elev/studerende, og ekstra grelt står det til hos erhvervsuddannelserne, hvor tusinder af elever forhindres i at gøre deres uddannelse færdig, fordi praktikpladserne mangler. Efter- og videreuddannelser rammes ekstraordinært af brugerbetaling, og AMU og VUC begynder at ligge underdrejet. På universiteterne bliver der mindre og mindre tid til undervisning, og for at klare aktiviteten nogenlunde, flyttes der ressourcer fra den forskning, som skal styrke Danmarks vidensbase. Overalt sakker Danmark bagud i den internationale konkurrence på uddannelse og viden. Det er den største enkelt-trussel mod fremtidens danske velfærd. Der er brug for en ny politisk ledelse, der ser uddannelse som en investering og ikke bare som en udgift.