Aalborg

Kun varm luft fra Venstre

TRAFIKUDSPIL:3.9. forsøgte jeg at udfritte Venstre, hvad de helt konkret vil gøre for at nedbringe CO2-udslippet fra især flytrafikken. 13.9. bliver jeg så præsenteret for en stor gang varm luft fra Karsten Lauritzen. Bl.a. fortæller han, at der skal investeres en mia. til cykelstier og til udvikling af "kvalitetsprojekter for at forbedre bustransporten". Det sidste dækker reelt over, at buspuljen ikke kan bruges til oprettelse af flere busruter, så vi vil fortsat opleve nedlæggelse af busruter i store dele af landets yderområder. Og forestiller Karsten Lauritzen sig så, at anlæggelsen af flere cykelstier vil nedbringe flytrafikken mellem Aalborg og København? Næppe! Her kræves dels massive anlægsinvesteringer i nye skinner, togsignaler og i nye tog, der kan køre, således at togdriften kan konkurrere tidsmæssigt. Dels at taksterne på togbilletter sættes ned, så det igen kan betale sig at køre i tog over Storebælt.